Kolejny sukces w konkursie

 zbiórka makulatury

W roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym przystąpiło do IX edycji  konkursu  - zbiórka makulatury - organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  w okresie od 1 grudnia 2012 do 31 marca 2013r. Przez cały czas trwania konkursu  uczniowie wraz   z nauczycielami zbierali makulaturę .

Zorganizowane zostały dwie duże zbiórki , w których rywalizowały ze sobą zespoły klasowe. W naszą akcję zaangażowali się rodzice oraz okoliczne firmy , które przekazywały na rzecz szkoły  makulaturę. Dzięki temu udało nam się zebrać rekordową ilość wynoszącą 43 633 kilogramów, co w przeliczeniu na jednego ucznia daje 148kg.

Konkurs na zbiórkę makulatury z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, a wyniki tegorocznej edycji świadczą o rosnącej świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Aby wyłonić zwycięzców, przyjęto specjalne kryteria, dla których przypisano odpowiednio wagi punktowe. Aż 24 laureatów w ośmiu kategoriach (od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne) dostało się do finału.

W kategorii szkół gimnazjalnych od 201 do 400 uczniów Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym zostało po raz kolejny laureatem  zajmując II miejsce.

Uroczyste podsumowanie i zakończenie tegorocznej edycji odbyło się 18 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w  Warszawie. Z rąk pani Janiny Ewy Orzełowskiej (na zdjęciu pomiędzy Emilem i Adrianem),  członka Zarządu Województwa Mazowieckiego  otrzymaliśmy dyplom,  mikroskop z kamerą cyfrową,  mapy oraz pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjnią lekcje w szkole.

Cel edukacyjny konkursu, jakim jest zachęcenie dzieci i młodzieży do selektywnego zbierania surowców wtórnych, został osiągnięty, zaś wysiłek włożony w kształtowanie świadomości ekologicznej w szkołach zaowocuje w przyszłości właściwymi zachowaniami służącymi poprawie naszego środowiska naturalnego, nie tylko wśród dzieci, ale również – pod ich  wpływem – wśród dorosłych.

Dziękujemy Dyrekcji szkoły, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom oraz uczniom za okazaną pomoc i trud włożony w realizację wspólnego przedsięwzięcia.

W szczególności dziękujemy Emilowi Sobczakowi z klasy IIID  oraz firmom „Vega” i „Anelbox”  za ogromne zaangażowanie w zbiórkę.

Za przeprowadzenie konkursu – zbiórka makulatury odpowiedzialne były panie Agnieszka Kostrzewa, Beata Hermanowicz i Małgorzata Domel.

 

                                                                                                            Agnieszka Kostrzewa

 

 

Strona tytułowa       Imprezy 2010/2011