27 listopada 2010 r.

podczas VI Zjazdu Chorągwi Mazowieckiej w Płocku

 hm. Tomasz Fliszkiewicz

nauczyciel języka polskiego w naszym gimnazjum,

wychowawca kl. IIIc.

odznaczony został

Medalem KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,

w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej,

twórczości dla dzieci i młodzieży

oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli

 

Medal, w imieniu Minister Edukacji Narodowej - Pani Katarzyny Hall,

wręczyła Pani Katarzyna Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

*
 
Zobacz też: >>> Srebrny Krzyż Zasługi dla Tomasza Fliszkiewicza
 
 

 

Strona tytułowa       Imprezy 2010/2011