Lipie

 
Lipie - duża wieś leżąca na Równinie Mazowieckiej. Nazwa jej odnosi się do nazwy drzewa liściastego - lipy wielkolistnej. Pierwsze wzmianki o Lipiu pochodzą w 1417 roku. W 1576 roku Lipie stanowiło własność rodziny Lipskich herbu Rogala. Trzonem owej historii Lipia są dzieje parafii. Powstała w wyniku zabiegów ówczesnego właściciela Lipia - Jana Lipskiego, jako wydzielenie części parafii Jeziorka. Dziedzic Lipia Jan Lipski sprowadza z Krakowa zakon Karmelitów Trzewiczkowych. Karmelici wybudowali murowany kościół i klasztor, podzielili dobra parafialne z klasztorem zakonnym Pannom Świętej Brygidy. Siostry Brygidki przebywały w Lipiu od 1622 r. do 1628 r. Przeniosły się pod Warszawę i osiadły na zakupionych tam gruntach zwąc je od nazwy wsi Lipie - Nowym Lipiem. Drogi zamykające ów teren nazwano Nowym Lipiem i Nowolipiami. Nazwy te pozostały do dziś, są to ulice warszawskiej dzielnicy Muranów w gminie Śródmieście.

W kronice Lipia czytamy, że tereny wokół pokryte były ogromnymi lasami, w których było dużo zwierzyny i dużo wilków, o czym świadczą nazwy miejscowości: Wilków, Wilcze Duże, Średnie, Małe, Wilczoruda, Wilczogóra. Jak podają kroniki król Kazimierz Wielki ze swym orszakiem udawał się do Krakowa, błądząc po borach orszak nie mógł znaleźć drogi do klasztoru w Lipiu, gdzie miał przenocować i odpocząć. Zatrzymał się biwakując w lesie.

Nie omijały Lipia i okolic pożary i zawieruchy wojenne. Insurekcja Kościuszkowska, rozbiory, powstania listopadowe, styczniowe. Wieś poniosła ogromne straty podczas I wojny świtowej, gdzie został spalony kościół wraz z cennymi księgozbiorami oprawianymi w skóry, pisane ręcznie przez zakonników. Całkowicie spalono wieś-zostały tylko dwa budynki. Armia rosyjska wycofując się stosowała metodę spalonej ziemi.

Liczne pożary szalejące w Lipiu i okolicach zmusiły społeczeństwo do stworzenia skuteczniejszej obrony. Z inicjatywy Romana Czarkowskiego - właściciela majątku Głudna powstaje w 1925 r. Ochotnicza Straż Pożarna.

                                                                              Źródło: http://osplipie.pl

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Martyna Legucka
 

 

Strona tytułowa