Czesław Miłosz

KONKURS PLASTYCZNY
 
100. rocznica urodzin Czesława Miłosza była okazją do zorganizowania konkursu plastycznego,
nad którego przebiegiem czuwał p.Robert Kępka.
Prace zostały wyeksponowane 8 listopada 2011 roku.
 
D.Kępka, Ib, "Miłość".
D.Dąbrowska, IIc, "Moja wierna mowa".
K.Wócik, IIIa, "Słowa".
A.Ryfczyńska, IId, ''Koniec Świata".
J.Ryfczyńska, IId, "'Miłość"
 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12