UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie uhonorowania Ks. Prałata Zdzisława Peszkowskiego Pokojową Nagrodą Nobla

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza kandydaturę Księdza Prałata Zdzisława Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla.

Ksiądz Prałat Peszkowski przez lata prowadził w Polsce i na forum międzynarodowym niezwykle owocną akcję na rzecz zachowania pamięci i uświadomienia opinii międzynarodowej faktu zbrodni katyńskiej, jako bezprecedensowego mordu popełnionego przez Związek Sowiecki na internowanych polskich oficerach. Zbrodnia ta stanowi przykład jednego z największych aktów barbarzyństwa minionego stulecia.

Jednocześnie Ksiądz Prałat - były więzień sowiecki i niedoszła ofiara Katynia od lat działa w duchu przebaczenia i pojednania polsko-rosyjskiego.

Moralne potępienie zbrodni przeszłości stanowi przesłankę do budowania pokoju dziś i w przyszłości. Moralnym obowiązkiem rodziny ludzkiej jest pamiętać o każdej ofierze niesprawiedliwości, o każdym niewinnym cierpieniu. Ksiądz Prałat Peszkowski wypełnia ten obowiązek całym swoim życiem.

                                                                                                                           MARSZAŁEK SEJMU  

 Marek Jurek

****************************************************

 

Warszawa, 13 października 2006 r.

W dniu 13 października 2006 roku, w święto Matki Boskiej Fatimskiej, ogłoszono laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Został nim Muhammad Yunus „bankier biednych”, profesor ekonomii z Bangladeszu, założyciel Grammeen Bank, człowiek wielkiego serca. Całą swoją wiedzą i pomocą pragnął służyć przede wszystkim ubogim. Wierzył, że ludziom w tym biednym kraju, jakim jest Bangaldesz, można i należy pomagać, aby mogli godnie żyć. Udowodnił, że ludzie nie muszą być skazani na nędzę. Założył Grammeen Bank, który dzięki mikropożyczkom umożliwił powstawanie małych przedsiębiorstw i zapewnił pracę wielu, wielu ludziom w krajach Trzeciego Świata.

            „Każdy człowiek na ziemi ma zarówno potencjał i prawo do przyzwoitego życia. (...) Nie będzie można osiągnąć trwałego pokoju, dopóki duże grupy ludności nie znajdą sposobu na wydostanie się z nędzy” – tak uzasadnił Komitet noblowski przyznanie Nagrody Muhammadowi Yunus.

            Ja, ocalony Jeniec z Kozielska, Kandydat do pokojowej Nagrody Nobla zgłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę wszystkich moich ukochanych Rodaków w Polsce i na świecie, zapewnić, że problem ratowania ludzi biednych, pozbawionych środków do życia to dzisiaj sprawa ogromnej wagi.

Ukochani, wiem, że liczyliście na to, że przez Nagrodę Nobla cały świat usłyszy w tym roku o zbrodni katyńskiej. Chociaż świat nie będzie miał okazji, aby pochylić się nad tą wielką raną, nad jedną z największych zbrodni w dziejach ludzkości, by nienawiść i przemoc już nigdy więcej nie panowały nad narodami, jednak w naszej świadomości, w naszych sercach ta najtragiczniejsza karta dziejów będzie zachowana. Z tego cierpienia wyrosła wolność nie tylko naszego Narodu, ale całej Europy. Mając to przekonanie nie żywimy chęci zemsty, pragniemy pamięci i prawdy. To jest nasz polski wkład w budowanie pokoju świata.

Wezwani przez Ojca Świętego Jana Pawła II – pamiętamy i przebaczamy. A to jest dla nas największa nagroda w tajemnicy Bożego Miłosierdzia.

ks. prałat Zdzisław J. Peszkowski

Kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie

 
 
 
 

Strona tytułowa nadanie imienia