Nostri amicorum

– niecodzienna uroczystość

w naszym Gimnazjum

 

W dniu 25 czerwca 2013 roku, podczas zakończenia roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym, miało miejsce niecodzienne wydarzenie.

Harcerze zrzeszeni w Szczepie im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego podsumowali kolejny rok harcerskiego działania. Drużynowy 1 Gimnazjalnej Drużyny Starszoharcerskiej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz komendant szczepu w swoim wystąpieniu przypomniał okres czteroletniej działalności. Wspomniał, że zaczynali od 6 harcerzy, a w obecnym roku mogą poszczycić się trzema drużynami, w których zrzeszonych jest ponad 50 zuchów, harcerzy i wędrowników. Również harcerska rodzina w dniu 24 czerwca 2013 roku powiększyła się o dwóch nowych instruktorów druhnę przewodnik Martynę Zieję – wodza Gromady Zuchowej oraz druha przewodnika Marka Grzyba – drużynowego 12 Drużyny Wędrowniczej „Północ”.

Przypomniał m.in., że wszystkie działania nie byłyby możliwe, gdyby nie dobrzy ludzie, których spotkali na ich drodze. Dlatego też oprócz serdecznych podziękowań złożonych wszystkim, którzy z życzliwością ich wspomagali, w sposób szczególny uhonorowali swoich Przyjaciół.

W podziękowaniu za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz  pomoc okazaną ZHP w jego pracy wychowawczej

decyzją

Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego

Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP

odznaczona została

Pani Janina PAWEŁEK – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.

 

decyzją

Naczelnika ZHP

Złotą Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

odznaczeni zostali:

Pani Joanna BODYCH – nauczycielka gimnazjum w Belsku Dużym

Pan Władysław PIĄTKOWSKI – wójt gminy Belsk Duży

decyzją

Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

odznaczeni zostali:

Pani Ewa ŁUBIŃSKA – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy w Belsku Dużym

Pani Marzanna KARALUCH – zastępczyni przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Gminy w Belsku Dużym

Pani Kinga ZIĘTEK – właścicielka kwiaciarni „Alicja” w Grójcu

Pan Piotr AUGUSTOWSKI – pracownik gimnazjum w Belsku Dużym

decyzją

Naczelnika ZHP

Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

otrzymał

Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym

Odznakę w imieniu Banku odebrali:

Pan Jerzy MAŁACHOWSKI - Sekretarz Rady Nadzorczej

Pani Marzena KAZIMIERCZAK - Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

W podziękowaniu za troskę, pomoc i służbę na rzecz Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego – Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP przyznał

PANI Janinie PAWEŁEK – dyrektorowi gimnazjum

HONOROWĄ ODZNAKĘ CHORĄGWI MAZOWIECKIEJ

 

Uroczystego wręczenia odznaczeń dokonali: Zastępca Naczelnika ZHP hm. Krzysztof Budziński oraz  Komendant Mazowieckiej Chorągwi ZHP im. Władysława Broniewskiego – hm. Michał Bagiński, którzy zaszczycili harcerzy swoją obecnością.

 

Wszystkim odznaczonym gratulację złożył Zastępca Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego druh hm. Krzysztof Budziński, który jednocześnie wyraził nadzieję, że to początek wspólnej drogi w działalności na rzecz harcerstwa.

W imieniu odznaczonych, na zakończenie uroczystości, głos zabrała Pani Janina Pawełek, która serdecznie podziękowała harcerzom za ich pracę, a władzom ZHP za nadane odznaczenia.

 

Foto: Wiktoria Małachowska

 

Harcerze i Harcerki

Szczep ZHP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

w Belsku Dużym

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strona tytułowa