Sukces Pawła Augustowskiego

w eliminacjach powiatowych

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

"Młodzież Zapobiega Pożarom"

 

W dniu 20 marca 2009 roku w KP PSP w Grójcu odbyły się eliminacje powiatowe OTWP.

W eliminacjach udział brali uczniowie w trzech grupach wiekowych: I grupa – szkoły podstawowe, II grupa – szkoły gimnazjalne, III grupa – szkoły ponadgimnazjalne. Eliminacje odbyły się zgodnie z obowiązującym regulaminem w dwóch etapach tj. pisemnym i ustnym finałowym.

W eliminacjach brało udział 28 uczniów. Gminę Belsk Duży reprezentowały cztery osoby. W kategorii gimnazjum, nasi uczniowie, bracia Paweł Augustowski i Marcin Augustowski oraz w kategorii szkoły ponadgimnazjalne, nasi absolwenci:  Dominik Dyga i Robert Kołacz.

Turniej składał się z dwóch etapów: testu (20 pytań) oraz części ustnej. Najpierw uczestnicy piszą test składający się z 20 pytań. Trzej uczniowie z największą liczbą punktów przechodzą do części ustnej. Tam odpowiadają na trzy pytania, za które otrzymują po 3 punkty za każde pytanie.

Uczniowie naszego gimnazjum odnieśli niewątpliwie wielki sukces.

 Paweł Augustowski zajął I miejsce

po dogrywce z uczniem Publicznego Gimnazjum w Grójcu, Michałem Maroszkiem, natomiast Marcin Augustowski zajął III miejsce.

Paweł Augustowski będzie reprezentował powiat grójecki w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 18 kwietnia w Płocku.

Życzymy mu sukcesów i dotarcia do eliminacji krajowych.

 
 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.


Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy:
. Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
. Zarządów Oddziałów Związku OSP RP,
. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich FOŚiGW,
. Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
. Banku Gospodarki Żywnościowej S. A.,
. Kwatery Głównej Związku Harcerstwa Polskiego,
. instytucji ubezpieczeniowych,
. innych organizacji młodzieżowych, społecznych oraz fundacji.

 

 

Strona tytułowa   Imprezy 2008/2009