Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

 

Oxford 2011

 

4.11.2011r odbył się w szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Oxford 2011. Do konkursu przystąpiło 54 uczniów naszej szkoły w trzech kategoriach. Konkurs polegał na rozwiązaniu 25 zadań w ciągu 45 minut. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń dostawał 4 punkty .Z

adania konkursowe wymagały od ucznia dużej wiedzy oraz szybkiego tempa pracy ze względu na krótki czas, jaki był przeznaczony na ich rozwiązanie .
Wśród zadań były zadania podchwytliwe, które niezwykle dokładnie trzeba było przeanalizować, aby dojść do poprawnego rozwiązania.  Treść niektórych zadań znacznie wykraczała poza materiał programowy dla danej klasy. Szczególnie trudny okazał się test dla klasy pierwszej.
 

Zadania były sprawdzane przez organizatorów . Laureatem zostawał uczeń , który uzyskał co najmniej 80 punktów. W połowie stycznia 2012 otrzymaliśmy wyniki.

 

 Laureatami zostali:

(Od lewej: B.Małachowski, M.Sudak, K.Piwowarska, Sz.Jasiński)

1.   Bartosz Małachowski  -  klasa IIIA    92 punkty

2.   Katarzyna Piwowarska - klasa IIIA    84 punkty

3.   Szymon Jasiński -     klasa IIIA    84 punkty

4.   Małgorzata Sudak - klasa IIIB    80 punktów

Wysokie wyniki  osiągnęli :

1.   Bartłomiej Kander - klasa IIID   76 punktów

2.   Natalia Zabłocka -  klasa IIIA   76 punktów

3.   Marcin Lachowicz - klasa IIIC   72 punkty

4.   Artur Grotek -  klasa IIIA   72 punkty

5.   Marcin Kowalczyk - klasa IIB     72 punkty

6.   Miłosz Kalinowski - klasa IIC    72 punkty

                                Przygotowała - p.Agnieszka Kostrzewa
 

Jedyną laureatką Konkursu Języka Angielskiego Oxford Plus Test została

Sandra Hajduk,

uczennica klasy IIa

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Strona tytułowa       Imprezy 2011/2012