Międzynarodowy

Konkurs Matematyczny

Oxford 2012

 

9.11.2011r. odbył się w szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Oxford 2012. Do konkursu przystąpiło 41 uczniów naszej szkoły w trzech kategoriach. Konkurs polegał na rozwiązaniu 25 zadań w ciągu 45 minut. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń dostawał 4 punkty. Zadania konkursowe wymagały od ucznia dużej wiedzy oraz szybkiego tempa pracy ze względu na krótki czas, jaki był przeznaczony na ich rozwiązanie. Wśród zadań zdarzały się podchwytliwe, które należało dokładnie przeanalizować, aby dojść do poprawnego rozwiązania.  Zadania były sprawdzane przez organizatorów. Laureatem zostawał uczeń, który uzyskał co najmniej 80 punktów .

 Laureatami zostali:

Zofia Mróz, IB

Daniel Chmielewiec, IC

84 punkty

 84 punkty

 Weronika Małachowska - klasa IA, 80 punktów

Paulina Młodzianka - klasa IIC, 80 punktów

Wysokie wyniki  osiągnęli :

Ernest Matyjas - klasa IA,  76 punktów

Dominik Piekarek - klasa IIC, 76 punktów

Łukasz Myszkowski  - klasa IIA, 76 punktów

 Magdalena Wojda - klasa IIIC, 76 punktów

 

 

Strona tytułowa