27 PAŹDZIERNIKA 2009

Klasa IIa

W POWSINIE

Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodnosci Biologicznej Polskiej Akademii Nauk

 

Ogród zajmuje powierzchnię ok. 40 ha (dla zwiedzających udostępniono ok. 30 ha) i prezentuje ponad 8600 taksonów, pogrupowanych tematycznie: arboretum, kolekcja flory polskiej, rośliny ozdobne, użytkowe i egzotyczne.

Inicjatorem powstania placówki był prof. Szczepan Pieniążek, a pierwsze prace rozpoczęły się w 1970 roku. Ogród powołano do istnienia decyzją Prezydium PAN w 1974 roku. Pierwszym jego dyrektorem był prof. Bogusław Molski, a jego następcą (od 1989) został doc. dr hab. Jerzy Puchalski. Od roku 1990 ogród jest udostępniony dla zwiedzających. [wikipedia]

W ramach działalności Ogród organizuje warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej i właśnie z tej możliwości skorzystaliśmy.

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiekunowie grupy - p.Beata Hermanowicz i p.Ewa Szewczyk

 

Zdjęcia - Karolina Stępniewska

 

Strona tytułowa       Imprezy 2009/2010