RADA  RODZICÓW 

PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM

W BELSKU DUŻYM

W ROKU SZKOLNYM 1999/2000

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Małgorzata Kupska
 

*

Zastępca:

Andrzej Sankowski

*

Skarbnik

 Bożena Nowakowska

*

Sekretarz:

 Ewa Markiewicz-Pietrzak

*

Członkowie:

Ewa Rudnicka, Bożena Furmańczyk, Ryszard Żukowski

*

Komisja rewizyjna:

 
Jacek Derlak,
Małgorzata Katana,
 Zofia Małachowska