SALA NR 17
PRACOWNIA JĘZYKOWA
 
W październiku 2013 roku sala nr 17 została przekształcona w pracownię językową
z 24 stanowiskami słuchawek, komputerem i wielofunkcyjną tablicą interaktywną.
To już druga, po sali nr 20, tego typu pracownia w naszej szkole.
 
 
 
 
 
 
 
 
Grudzień 2017
Grudzień 2017

5 listopada 2013 roku na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w Belsku Dużym napisano  (cytujemy):

Multimedialnie w Belsku

"Stoiska z zestawami słuchawkowymi, interaktywna tablica oraz osprzęt sterujący - Publiczne Gimnazjum im. ks. Z. Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym wzbogaciło się o kolejną, nowocześnie wyposażoną salę językową.

- Bardzo mnie cieszy, że młodzież będzie miała możliwość pracy na nowoczesnych, multimedialnych narzędziach naukowych. To już druga sala do nauki języków obcych w naszym gimnazjum, do której zakupiliśmy pomoce dydaktyczne na najwyższym poziomie – wyjaśnia Władysław Piątkowski, wójt gminy Belsk Duży. – Było to możliwe dzięki współpracy i finansowemu zaangażowaniu dyrekcji szkoły, rady rodziców oraz Urzędu Gminy. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 37 911 zł.

W ramach tej kwoty uczniowie gimnazjum zyskali stoiska z 24 zestawami słuchawkowymi, tablicę interaktywną oraz cały osprzęt sterujący. W tablicę interaktywną doposażono również salę matematyczną. – Mam nadzieję, że poprzez nowe sposoby prowadzenia zajęć, nauka w naszym gimnazjum stanie się bardziej atrakcyjna, a tym samym jeszcze skuteczniejsza – dodaje wójt.  WOG
"

ZDJĘCIA POCHODZĄ Z RÓŻNYCH OKRESÓW ISTNIENIA SALI.

Strona tytułowa