Samorząd Szkolny

w roku szkolnym 2008/2009
 
 

   

Przewodnicząca

Z-ca przewodniczącej

Katarzyna Zaporska

Michał Małachowski

 
W skład  Zarządu wchodzą też:
 Agata Kostrzewa (skarbnik) oraz  Olga Kępka(sekretarz)
 
 

Sekcja porządkowa

   

Odpowiedzialne – Karolina Gozdek i Weronika Korczak

oraz
 

Sekcja informacyjna

 

Odpowiedzialni - Jakub Zieliński i Karolina Kosiacka

 
 
Sekcja kulturalno - oświatowa
 
Odpowiedzialne - Anna Sala i Aleksandra Woźniak
oraz
 

Sekcja sportowa

 
Odpowiedzialni - Wojciech Bocheński oraz Dawid Michalak
ooraz  

***************************************

Opiekunowie Samorządu:

p.Dariusz Sańpruch i p.Tomasz Wesołowski

           
 

***************************************

 
Samorządy klasowe
 
KLASA IA
Przewodnicząca: Ewa Tetera
Zastępca przewodniczącej: Karolina Stępniewska
Sekretarz: Bartosz Zieliński
Skarbnik: Paweł Rzeźniecki
*
KLASA IB
Przewodnicząca: Karina Jakubczak
Zastępca przewodniczącej: Karolina Szewczyk
Sekretarz: Daria Piątkowska
Skarbnik: Michał Kuchta
*
KLASA IC
Przewodniczący: Maciej Kołacz
Zastępca przewodniczącego: Paweł Maciak
Sekretarz: Dagmara Dyga
Skarbnik: Mateusz Streflik
*
KLASA ID
Przewodnicząca: Karolina Kasztankiwicz
Zastępca przewodniczącej: Adam Rudnicki
Skarbnik: Iwona Wcisło
*

KLASA IIA

Przewodniczący: Marcin Augustowski
Zastępca przewodniczącego: Olga Kępka
Sekretarz: Dawid Michalak
Skarbnik: Aleksandra Woźniak
*

KLASA IIB

Przewodnicząca: Anna Pietrzak
Zastępca przewodniczącej:
Sekretarz:
Skarbnik:
*
KLASA IIC
Przewodnicząca: Karolina Jakóbczak

Zastępca przewodniczącej: Karolina Kosiacka
Skarbnik: Bartosz Jakubiak
*
KLASA IID
Przewodniczący: Tomasz Prokopczyk
Zastępca przewodniczącego:
Skarbnik:
*
KLASA IIIA
Przewodnicząca: Anna Sala
Z-ca przewodniczącego:  Karolina Gozdek
Skarbnik: Agata Kostrzewa
*
KLASA IIIB
Przewodniczący: Michał Małachowski
Z-ca przewodniczącego:  Weronika Korczak
Skarbnik: Sandra Katana
*
KLASA IIIC
Przewodnicząca: Katarzyna Zaporska 


Z-ca przewodniczącej: Monika Krajewska
Skarbnik: Jakub Zieliński

*
KLASA IIID
Przewodniczący: Wojciech Bocheński
Zastępca: Monika Bałut
Skarbnik: Olga Nowociel

Strona tytułowa       Uczniowie