Samorząd Szkolny

w roku szkolnym 2009/2010
 
 

   

Przewodnicząca

Z-ca przewodniczącej

Wiktoria Małachowska

Olga Kępka

 
Sekretarz Skarbnik
Karolina Kosiacka Weronika Oryniak
 

P R Z Y D Z I A Ł    O B O W I Ą Z K Ó W

 

Sekcja porządkowa

   

Odpowiedzialne – Maroszek Malwina i Kołacz Ewa

Brzezińska Ewa Wąsiński Piotr Frączak Daria Jędrzejczak Joanna Kalicińska Amelia Siński Mateusz Lachowicz Rafał    Walczak Damian

 

Sekcja informacyjno- -kulturowa

 

Odpowiedzialne - Kępka Olga i Kosiacka Karolina

Grzyb Marek  Błońska Sylwia  Wócik Katarzyna  Tetera Ewa  Radzimirski Maciej  Szewczyk Paulina  Ziętek Nela  Dyga Dagmara
 

Sekcja rozrywkowa

Odpowiedzialne -  Jakóbczak Karolina i Małachowska Wiktoria

Oryniak Weronika  Maskiewicz Marina  Jakubczak Karina  Piątkowska Daria  Witczak Izabela  Zieja Martyna  Janota Aleksandra  Pruszkowska Karolina  Krześniak Małgorzata  Szeremeta Olga

 

Sekcja sportowa

 
Odpowiedzialni - Borkowicz Aleksandra i Zieliński Bartosz

Krawczyk Damian  Górczyńska Patrycja  Jasiński Szymon  Turoń Łukasz  Jóźwiak Rafał  Jakubiak Bartosz  Wesołowski Jan  Nowacki Jakub

 

***************************************

Opiekunowie Samorządu:

p.Katarzyna Pecelt i p.Bogusław Cieślak

           
 

***************************************

 
Samorządy klasowe
 
KLASA IA
Przewodnicząca: Martyna Zieja
Zastępca przewodniczącej: Szymon Jasiński
Sekretarz: Kasia Wócik
Skarbnik: Marek Grzyb
*
KLASA IB
Przewodnicząca: Karolina Pruszkowska
 
Zastępca przewodniczącej: Ola Janota
Sekretarz: Małgosia Krześniak
Skarbnik: Olga Szeremata
*
KLASA IC
Przewodniczący: Damian Walczak
 
Zastępca przewodniczącego: Rafał Lachowicz
Sekretarz: Radek Sankowski
Skarbnik: Janek Wesołowski
*
KLASA ID
Przewodnicząca: Patrycja Górczyńska
Zastępca przewodniczącej: Damian Krawczyk
Skarbnik: Amelia Kalicińska
*

KLASA IIA

Przewodniczący: Ewa Tetera
 
Zastępca przewodniczącego: Bartosz Zieliński
Sekretarz: Maciej Radzimirski
Skarbnik: Paulina Szewczyk
*

KLASA IIB

Przewodnicząca: Karina Jakubczak
Zastępca przewodniczącej: Joanna Jędrzejczak
Sekretarz: Daria Piątkowska
Skarbnik: Izabela Witczak
*
KLASA IIC
Przewodnicząca: Dagmara Dyga

Zastępca przewodniczącej: Jakub Nowacki
Skarbnik: Nela Ziętek
Sekretarz: Patrycja Przybysz
*
KLASA IID
Przewodniczący: Piotr Wąsicki
 
Zastępca przewodniczącego: Daria Frączak
Skarbnik: Sylwia Błońska
*
KLASA IIIA
Przewodnicząca: Mateusz Siński
 
Z-ca przewodniczącego:  Olga Kępka
Skarbnik: Wiktoria Małachowska
*
KLASA IIIB
Przewodniczący: Marina Maskiewicz
 
Z-ca przewodniczącego:  Weronika Oryniak
Skarbnik: Rafał Jóźwiak
*
KLASA IIIC
Przewodnicząca: Karolina Jakóbczak


Z-ca przewodniczącej: Bartosz Jakubiak
Skarbnik: Karolina Kosiacka

*
KLASA IIID
Przewodniczący: Malwina Maroszek
 
Zastępca: Ewa Brzezińska
Skarbnik: Ewa Kołacz

Samorząd 2008/09     Strona tytułowa       Uczniowie