Ślubowanie uczniów
klas pierwszych 
 
11 października 2012 roku w naszej szkole miała miejsce uroczysta ceremonia
ślubowania uczniów klas pierwszych.
 
Słowa ślubowania odczytała Pani Dyrektor Janina Pawełek.
 
 
 
 
Poczet Sztandarowy: Karol Jakubiak, Żaneta Chmielewiec i Paula Kwapisz.
 
 
 
 

Świadkami ceremonii ślubowania byli wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz nasi goście.

 

Od lewej: p.Magdalena Walewska-Żółcik (dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół), p.Katarzyna Sikorska (zastępca przewodniczącego Rady Rodziców, p.Ewa Łubińska (przewodniczaca Komisji Oświaty Rady Gminy), p.Krzysztof Małachowski (przewodniczący Rady Rodziców), p.Andrzej Adamczyk (przewodniczący Rady Gminy).
 
 
Gospodarzem uroczystości był p.Konrad Sadowski.
 
 

 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12