Święto Liczby Pi
 

17 marca uczniowie klasy III B zaprezentowali program artystyczny z okazji Międzynarodowego Święta Liczby Pi, które obchodzone jest na całym świecie 14 marca.

                Nazwa tej liczby pochodzi od greckich słów „perimetria” lub „perimetrion” i wyraża stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. Zagadnienie tej liczby sięga zamierzchłej przeszłości – liczy ponad 4000 lat.

                Program miał na celu przybliżenie historii tej liczby. Podczas jednej z odgrywanych scenek, uczniowie pokazali, w jaki sposób można wyznaczyć liczbę pi. Następnie starożytni matematycy na czele z Archimedesem podali przybliżenia tej liczby, pochodzące z czasów, w których żyli. W kolejnej części programu widzowie mieli okazję dowiedzieć się jak na przestrzeni wieków matematycy odkrywali nowe własności tej liczby. Niektórzy z nich, tak jak Ludolf van Ceulen poświęcili niemal całe życie, aby wyznaczyć kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego tej liczby. Okazało się, że liczba pi obecna jest w wielu dziedzinach życia: w fizyce, astronomii, geografii, a nawet w muzyce. To na jej cześć pisano utwory poetyckie, a popularna mnemotechnika polegała na układaniu wierszy, w których liczba liter w kolejnych wyrazach tekstu odpowiada kolejnym cyfrom rozwinięcia dziesiętnego liczby pi; zaprezentowano dwa takie utwory. Uroczystość urozmaiciły także inne wiersze napisane na cześć królowej nauk, a wśród nich wiersz polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. Piosenki o ludolfinie, wykonywane w akompaniamencie gitar oraz utwór zagrany na pianinie, w którym kolejne nuty to cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby pi, pokazały kolejne oblicze tej liczby. Tło całej uroczystości stanowiła prezentacja multimedialna. Scenografię dodatkowo wzbogaciły plakaty o liczbie pi, wykonane przez uczniów w ramach konkursu plastycznego.

                Program został przygotowany przez nauczycielki matematyki: panią Agnieszkę Kostrzewę oraz panią Marzenę Jakóbowską-Kępkę. Nad scenografią pracował pan Robert Kępka, natomiast nad stroną techniczną – pan Tomasz Fliszkiewicz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program przygotowali uczniowie klasy IIIb
pod kierunkiem nauczycielek matematyki:
p. Agnieszki Kostrzewy, p. Marzeny Jakóbowskiej-Kępki.
 
Gościnnie wystąpili: Łukasz Wojdalski z IIa
oraz instrumentaliści: Michał Jasiorowski (IIIa, pianino),
Zuzia Woźniak, Natalia Rzeźnicka i Ada Witkowska (Ia, gitary).
 
Za oprawę sceniczną odpowiadali organizatorzy oraz p. Robert Kępka.
 
O nagłośnienie i oświetlenie zadbała ekipa kierowana przez p. Tomasza Fliszkiewicza.
 
ZDJĘCIA - DOMINIKA BŁOŃSKA, IIIa
 
Strona tytułowa   Imprezy 2016/2017