M A Ł A  J A P O N I A

W NASZYM GIMNAZJUM

 

W dniach 6-10 marca 2017 r. w gimnazjum w Belsku Dużym odbyły się lekcje wychowania fizycznego z panem Konradem Sadowskim. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ pan Konrad na co dzień uczy tu dzieci, gdyby nie to, że z jego inicjatywy sala gimnastyczna zamieniła się w DOJO  (czyt. dodżo – miejsce ćwiczeń sztuk walk) a na lekcjach wychowania fizycznego doskonalono samoobronę i elementy karate.

Przez cały tydzień uczniowie belskiego gimnazjum ćwiczyli i poznawali tajniki japońskich sztuk walki m.in. karate. Dowiedzieli się, jakie zasady panują w Dojo, jak bezpiecznie upadać, jak wyjść obronną ręką z chwytów i trzymań  oraz co to jest KUMITE (walka treningowa).

Dzięki tym zajęciom młodzież rozwijała koordynację wzrokowo-ruchową, poprawiała ogólną motorykę i hartowała organizm ponieważ na zajęciach trzeba było ćwiczyć boso.

Najważniejsze jednak było zainteresowanie uczniów inną formą zajęć ruchowych w celu poszukiwania nowych i przyjemnych wrażeń na treningach sztuk walki.

Zadania szczegółowe w zakresie:

·         Motoryczności:

-          uczeń wzmocni mięśnie ramion, brzucha, nóg,

-          rozwinie szybkość poprzez prawidłową pracę nóg i rąk,

-          rozwinie koordynację wzrokowo ruchową poprzez zmianę pozycji i ułożenie ciała.

·         Umiejętności

-          uczeń potrafi wykonać ćwiczenie poprawnie i w odpowiednim tempie,

-           potrafi bezpiecznie upadać w tył, w przód i na boki,

·         Wiadomości

-          podstawowe nazewnictwo występujące w karate - jęz. Japoński

·         Wychowawczym

-          zna wybrane punkty etykiety  DO JO

-          przez ćwiczenia wyrabia szacunek dla nauczyciela i współćwiczących

·         Zdrowia:

-          pozytywny wpływ ćwiczeń fizycznych na hartowanie organizmu

-          ćwiczenia boso zapobiegają płaskostopiu i wzmacniają mięśnie stóp

Profilaktyka zajęć:

·         zainteresowanie innymi formami zajęć sportowych które mogą być kontynuowane w czasie wolnym

·         eliminowanie lub redukowanie używania substancji odurzających

·         wyładowanie złości i nadmiaru energii na treningu

·         „zdrowa rywalizacja” na zajęciach sportowych

·         Poszukiwanie nowych i przyjemnych wrażeń, odczuwanie przyjemności z wysiłku fizycznego

·         Chęć zaakceptowania przez grupę (osoba silna wysportowana cieszy się dużym uznaniem wśród rówieśników)

DO JO - miejsce ćwiczeń Karate

WYBRANE ZASADY ETYKIETY DO JO:

1.      Podczas wchodzenia lub opuszczania Dojo studenci powinni okazywać właściwy szacunek miejscu w którym ćwiczą poprzez oddawanie ukłonów.

2.      Od studentów oczekuje się że będą schludni i czyści przez cały czas trwania treningu. Paznokcie u rąk i nóg muszą być właściwie przycięte, aby nie stanowiły zagrożenia dla ćwiczących. Strój treningowy ma być schludny i czysty a wszystkie rozdarcia zaszyte. Oficjalny uniform treningowy (GI) Okinawan Karate-do jest biały bez żadnych znaków za wyjątkiem emblematu związku lub dojo. Żadne ozdoby albo napisy nie mogą występować na stroju.

3.      Jeżeli instruktor zada uczniowi pytanie, ten odpowiada poważnym tonem, jeśli student zechce zadać instruktorowi pytanie powinien się pokłonić i zwrócić się do niego z należnym mu szacunkiem. Ta sama uprzejmość obowiązuje kiedy instruktor wyznacza kogoś do prowadzenia zajęć.

4.      W czasie zajęć nie wolno rozmawiać. Wszystkie pytania dotyczące technik lub innych spraw powinny być kierowane do instruktora przed lub po treningu. W czasie ćwiczeń mówić może tylko instruktor lub osoba, którą wyznaczył do prowadzenia zajęć.

5.      Student nie może zwolnić się z zajęć bez wcześniejszej zgody instruktora.

6.      Kiedy wchodzisz na salę, twoim celem jest trening, kiedy zakładasz strój zakładaj go z zamiarem przeprowadzenia poważnego treningu. Najstarszy student powinien pytać instruktora o to czy ten życzy sobie aby pomóc w uczeniu niższych rangą studentów. To jest przywilej i obowiązek bycia najstarszym stopniem studentem.

SAMOOBRONA:

1.      Uwolnienie z chwytu jednorącz i oburącz za rękę

2.      Uwolnienie z duszenia za szyję

3.       Uwolnienie z chwytu od tyłu za tułów

4.       Uwolnienie z chwytu za nogę

 

 

PADY - Poprawne wykonywanie padów ma na celu ochronę ćwiczących przed kontuzjami związanymi z różnego rodzaju upadkami

 

1.      Pad do przodu bez przewrotu i z przewrotem przez bark

2.      Pad na bok (na lewą i prawą stronę)

3.      Pad w tył na plecy bez przewrotu

 

 

 

SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ:

 

Liczebniki japońskie:

HAJIME – zaczynać

YAME – stop

YOI – być gotowym

REI – ukłon

SENSEI – nauczyciel

GI – ubiór treningowy

KAMAE – pozycja walki

NIPPON – Japonia

SEIZA – siad japoński

1 – ichi

2 – ni

3 – san

4 – shi

5 – go

6 – roku

7 – sichi

8 – hachi

9 – ku

10 – ju

 

                                                                                  Opracował - Konrad Sadowski

   

 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa   Imprezy 2016/2017