DZIEŃ SPORTU
14 CZERWCA 2017
 
UKŁADY TANECZNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOCZENIE OPON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKOK NA BALONIE 
 
 
 
 
 
 
 
PĄCZKOWANIE 
 
 
 
 
 
BIEGI W WORKACH
 
 
 
 
 
 
 
PRZECIĄGANIE LINY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZATORZY
 
Organizatorzy Dnia Sportu - nauczyciele wychowania fizycznego.
Od lewej: p. Bogusław Cieślak, p. Konrad Sadowski, p. Edyta Sańpruch, p. Tomasz Wesołowski
 
Zapowiedzi konkurencji, komentarze - Jakub Mirkowski.
Oprawa muzyczna - Michał Jasiorowski
 
PUBLICZNOŚĆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia: Kacper Lewandowski, Dominika Błońska 
 
cdn