Medale Komisji Edukacji Narodowej

dla nauczycieli naszego gimnazjum
 
24 października 2016 r. Dorota Jaworska - nauczycielka języka angielskiego
 i Krzysztof Wójcik - nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
zostali wyróżnieni medalami Komisji Edukacji Narodowej,
 przyznawanymi za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 
Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu,
 medale wręczali Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska
oraz Krzysztof Szewczyk - Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu.
 

 Na uroczystość przybyli liczni goście, w tym parlamentarzyści i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Podczas ceremonii wyróżnionym nauczycielom towarzyszyły panie Maria Walewska-Żółcik Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym oraz Janina Pawełek - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.

Imprezę uświetniły występy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu, Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach, oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie.

 
 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa