„Świadek i wychowawca -
postać ks. Zdzisława Jastrzębiec  Peszkowskiego”
- konferencja w siedzibie Wspólnoty Polskiej.
 
16 października 2017
 
 
 

8 października 2017 r. minęło dziesięć lat od śmierci księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, patrona Gimnazjum.

Z tej okazji uczniowie i nauczyciele odwiedzili kryptę w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie spoczywa ksiądz Peszkowski. Obok niego pochowano Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – patrona Szczepu Drużyn Harcerskich w Belsku Dużym. O godzinie 15:00 delegacja stawiła się w Kościele Akademickim Świętej Anny, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji Patrona.

Punktem kulminacyjnym wyjazdu była wizyta w siedzibie Wspólnoty Polskiej, gdzie Fundacja Golgota Wschodu zorganizowała konferencję „Świadek i wychowawca – postać ks. prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego”.

Podczas konferencji głos zabrała między innymi Pani Dyrektor Janina Pawełek, która wspominała zmarłego dziesięć lat temu Zdzisława Peszkowskiego.

Na podstawie artykułu Krzysztofa Kowalskiego: http://www.belskduzy24.pl/?p=5181

 
 

 

PROGRAM KONFERENCJI:
godz. 15.00 – Msza święta w kościele św. Anny
godz. 16.00 – Konferencja
Otwarcie: Agnieszka Bogucka
Panel z udziałem:
· prof. dr. hab. Kazimierza Wiatra
· Haliny Kurpińskiej
· Marii Gabiniewicz
· Janiny Pawełek
· Krystyny Chowaniec

 

http://www.rajdkatynski.net

http://niedziela.pl/artykul/31564/Swiadek-i-wychowawca---o-zyciu-Zdzislawa

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Krzysztof Kowalski
 
 
 
 
 
Strona tytułowa