Akcja #LiceumDlaBelska
 
 
Akcja #LiceumDlaBelska to internetowa (a raczej facebookowa) akcja,
która ma na celu pokazanie starostwu powiatowemu,
że pomysł stworzenia liceum w Belsku Dużym  to nie bajka.
W pierwszym dniu akcji post na Facebooku dotarł do ponad 10 tys. osób,
wiele osób go lajkowało, udostępniało na swoich tablicach.
Pomysłodawcą i twórcą jest jeden z naszych absolwentów.
https://www.youtube.com/watch?v=U4pg9-KrfsI 
Akcja potrwa do 14 lutego, tego dnia o godz. 10.00 zbiera się Rada Powiatu. Będziemy tam.
http://www.grojec.grojec.pl/pliki/aktualnosci/2017/Luty%202017/Sesja%20Rady%20Powiatu%2014.02.2017/Porz%C4%85dek%2014.02.2017%20r..pdf
 
 
"Kto nas niszczy? – Państwo, któremu służyliśmy, próbując wychowywać odpowiedzialnych i świadomych narodowej przeszłości obywateli.  Jedyny konkretny argument, jakim posłużył się grójecki starosta, to konkurencja, jaką stanowić będziemy dla istniejących już szkół. My się tej konkurencji nie boimy – chcemy podjąć ryzyko z nią związane – dlaczego boją się nas inni? Konkurencja to zdrowy mechanizm, który powinien mobilizować – tak mogłoby się wydawać i tak być powinno. Gmina w Belsku deklaruje wziąć na siebie całkowite koszty utrzymania szkoły – ale nawet to nie robi na staroście wrażenia. Ma żal, że próbujemy ratować nasz dorobek – tak trudno to przecież zrozumieć. " (http://belskduzy24.pl/wyrok-na-szkole-list-otwarty/ )
 
KTO SIĘ BOI MAŁEJ WIEJSKIEJ SZKOŁY?
 
 
 
 
http://belskduzy24.pl/wyrok-na-szkole-list-otwarty/
http://belskduzy24.pl/liceumdlabelska/ 
 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa