LEKCJA DZIENNIKARSTWA

 

Spotkanie z Marcinem Maciochą,  

 

dziennikarzem TVN24

 

 

 

            W poniedziałek, 15 października 2012 roku lekcje języka polskiego umilił uczniom klas trzecich pan Marcin Maciocha, dziennikarz telewizyjny pracujący dla stacji TVN24, który przyjechał do gimnazjum na zaproszenie pani Ewy Pawełek.

Pan Marcin ciekawie opowiedział o swojej pracy, z pasją i entuzjazmem przybliżył kulisy dziennikarstwa. Prezentację uświetniły fragmenty reportaży jego autorstwa. Dziennikarz w przystępny i interesujący sposób przedstawił, co jest istotne w tym zawodzie. Wytłumaczył, że najważniejszym zadaniem dziennikarza jest zaciekawienie widza i trwałe przykucie jego uwagi.

W telewizji najbardziej liczy się obraz, który uzupełniany przez tekst i dźwięk tworzy spójną całość. Odgłosy pochodzące z otoczenia, np. stukot pociągu, wystrzał z pistoletu, nazywane są efektem, natomiast zagadkowe „zrobić setkę” w dziennikarskim żargonie oznacza nagranie wypowiedzi. W przedstawieniu zdarzenia pomaga uchwycenie i wykorzystanie emocji towarzyszących ludziom w danej sytuacji. Poprzez metaforę pan Maciocha wyjaśnił z jakich elementów składa się reportaż. Tekst czytany przez siebie porównał do szkieletu, wypowiedzi osób związanych z przedstawianym tematem do mięśni, zaś ogólny „wygląd” przygotowanemu materiałowi nadaje montaż, czyli „skóra”.

Niezwykle istotne jest wartościowanie informacji i podawanie tych najważniejszych, tak aby zainteresować odbiorcę. Należy trafnie dobrać szatę graficzną, umiejętnie połączyć ją z tekstem, dźwiękiem i wypowiedziami. Materiał musi być gotowy w uzgodnionym terminie i pomimo, że w telewizji emituję się krótką relację, to praca nad nią jest czasochłonna i wymaga ogromnego zaangażowania.

Pan Maciocha opisał jak przebiega jego dzień pracy. Najpierw zbiera dane i przygotowuje tekst, który wyraźnie czyta do mikrofonu. Następnie podkłada głos pod grafikę i wszystko montowane jest w spójną całość.

Aby sprawdzić, ile zapamiętaliśmy z prezentacji, musieliśmy rozpoznawać elementy reportażu z fragmentów relacji, pokazywanych przez dziennikarza.

Pan Maciocha wyjaśnił, że w jego zawodzie niezwykle ważna jest dykcja. Wspólnie uczyliśmy się odpowiedniego wymawiania słów, ćwiczyliśmy poprawne oddychanie, ułatwiające artykulację głosek. Pan Marcin przygotował dla nas „łamacze” językowe.

Na koniec zapoznaliśmy się z radami kierowanymi do osób wiążących swoją przyszłość z dziennikarstwem. Usłyszeliśmy, że dla doskonalenia warsztatu warto redagować gazetkę szkolną oraz przejrzeć książkę „ABC dziennikarstwa”.

Dzięki temu spotkaniu dokładnie poznaliśmy pracę dziennikarzy, zrozumieliśmy na czym polega tworzenie reportażu i wiemy już jak wiele wysiłku kosztuje przygotowanie relacji zadowalającej widzów.

 

                                                                                                                    Sylwia Perzyna, IIIb

 

 

 
 
 
 

 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2012/13