Konkurs Matematyczny

.

.
Marlena Pruszkowska
z nauczycielką matematyki, p.Marzeną Jakóbowską-Kępką

.

            Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym w roku szkolnym 2004/05 przystąpiło do zawodów Konkursu Matematycznego organizowanego przez Kuratorim Oświaty w Warszawie dla uczniów klas trzecich gimnazjum.

            Do pierwszego stopnia zawodów, które odbyły się 6 października 2004 r. przystąpiło     6 uczniów klas trzecich. Najlepszy wynik uzyskały dwie uczennice z klasy III B: Marlena Pruszkowska oraz Katarzyna Kostrzewa. Zdobywając wymagane 90% punktów zakwalifikowały się do etapu rejonowego. Od tego czasu dziewczęta zaczęły solidne przygotowania. Pracując wspólnie w czasie lekcji matematyki oraz indywidualnie w domu rozwiązały mnóstwo zadań matematycznych zaczerpniętych głównie z poprzednich edycji konkursu, który ma już swoją trzydziestoletnią historię. Niegdyś skierowany do uczniów klas siódmej i ósmej szkoły podstawowej obecnie stał się wyzwaniem dla gimnazjalistów. Tytuł laureata daje uczniowi nie tylko ogromną satysfakcję, ale niesie ze sobą wiele przywilejów, jak na przykład: zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej i uzyskanie z niej maksymalnej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej bez żadnych dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych (w szczególności do Liceum im. S. Staszica w Warszawie, w której prowadzone są eksperymentalne klasy matematyczne), celującą ocenę roczną z matematyki, wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum etc... Finaliści konkursu oprócz oceny rocznej celującej i wpisu na świadectwie wprawdzie muszą przystępować do egzaminu gimnazjalnego, ale otrzymują dodatkowo 14 punktów przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej, co przy dużej liczbie chętnych ogromnie zwiększa szanse dostania się do wybranej szkoły. Było więc o co walczyć!

Drugi stopień zawodów odbył się 20 listopada 2004 r. w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Radomiu. Kasi zabrakło trochę szczęścia i na tym etapie zakończyła swoje zmagania z zadaniami konkursowymi. Powiodło się za to Marlenie, która uzyskała rewelacyjny wynik – 50 punktów, czyli100%.

Wojewódzki etap konkursu odbył się 22 stycznia 2005 r. w Publicznym Gimnazjum nr 13 w Warszawie. Przystąpiło do niego 52 uczestników z całego województwa mazowieckiego. Jak się wkrótce okazało tytuł laureata zdobyło 19 uczniów. Marlena uzyskując 68% punktów znalazła się w gronie finalistów.

            Uroczyste zakończenie konkursu oraz wręczenie zaświadczeń i nagród miało miejsce 18 marca 2005 r. w Publicznym Gimnazjum nr 13 w Warszawie. Oprócz organizatorów w uroczystości udział wzięli: przedstawiciel Kuratorium Oświaty oraz gość honorowy – dr Paweł Strzelecki z Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.  Laureaci i finaliści przybyli ze swoimi rodzicami i nauczycielami. Wszyscy wysłuchali krótkiego wykładu, którego tematem były własności bryły geometrycznej jaką jest dobrze wszystkim znana piłka nożna. Następnie wręczono uczniom zaświadczenia i nagrody, a po nich listy gratulacyjne odebrali nauczyciele. To ważne wydarzenie na długo pozostanie w ich pamięci.  

 

 
Sukcesy