Sukces Denisa Kiljańskiego.
 
 
Denis Kiljański, uczeń klasy IIc, wraz z innymi przystąpił do konkursu języka rosyjskiego na etapie szkolnym 24 października 2011 roku.
Wraz z Żanetą Chmielewiec i Sarą Luks (z tej samej klasy) zakwalifikował się do etapu rejonowego, który odbył się 25 listopada 2011 roku w Radomiu.
Denis uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich startujących, co oznaczało awans do etapu wojewódzkiego. Już w tym momencie osiągnięcie Denisa można nazwać sukcesem! (Żaneta i Sara zakończyły swój udział w konkursie, choć uzyskały dobre wyniki znalazły się w dziesiątce).
17 lutego 2012 roku w Publicznym Gimnazjum nr 45 w Warszawie odbył się etap wojewódzki, w którym startowało 42 finalistów konkursów rejonowych.
 
8 marca 2012 roku do szkoły dotarła radosna wiadomość:
Denis osiągnął wyśmienite wyniki
i otrzymał tytuł laureata konkursu.
 
Oznacza to, że za rok, gdy będzie w III klasie, nie będzie musiał zdawać egzaminu językowego, uzyskując
automatycznie maksymalną liczbę punktów.
 
Denisowi i jego nauczycielowi, p. Tomaszowi Wesołowskiemu, serdecznie gratulujemy!

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12