Światełko Betlejemskie
 
20 grudnia 2010 r. hm. Tomasz Fliszkiewicz ze swoją gimnazjalną drużyną
udał się na uroczystości w Kościele Św. Anny w Warszawie,
gdzie harcerze przekazywali delegacjom Światełko Betlejemskie.
 
 
Mszę Świętą poprowadzili kardynał Kazimierz Nycz oraz naczelny kapelan ZHP phm. Ronald Kasowski.
 
Podczas mszy pojawiło się  Betlejemskie Światełko Pokoju.
Po Mszy Światełko zostało podzielone między przybyłych harcerzy.
Na zdjęciu nasi harcerze z członkiem KG ZHP hm Grzegorzem Woźniakiem.
Wszyscy utworzyli krąg, otaczając światełko łańcuchem splecionych dłoni.
Na zdjęciu od prawej: Natalka Zabłocka, Kardynał Nycz, Damian Sobczak, hm. Małgorzata Sinica (Naczelnik ZHP).
Hm. Małgorzata Sinica w rozmowie z Kard. Nyczem.
Pamiątkowe zdjęcie z Panią Naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą
oraz Komendantem Chorągwi Białostockiej, hm.Andrzejem Bajkowskim.
W II rzędzie obok Damiana Sobczaka Naczelny Kapelan ZHP phm. Ronald Kasowski.
 
*
 
Z Warszawy Światełko dotarło do naszego Gimnazjum (na straży Światełka Martyna Zieja).
Harcerze podzielili się Światełkiem z innymi.
Martyna Zieja i Mateusz Streflik oraz Pani Dyrektor Janina Pawełek przekazali je między innymi
Wójtowi Gminy Belsk Duży, p.Władysławowi Piątkowskiemu.
*
Betlejemskie Światełko otrzymali od nas również: Fundacja Pomocna Dłoń, Bank Spółdzielczy w Belsku Dużym,
Ośrodek Zdrowia w Belsku, Parafia, Straż Pożarna, firma Ferrero,
Rada Gminy w osobie p.Andrzeja Adamczyka oraz Rada Rodziców w osobie p.Krzysztofa Małachowskiego.
 
Organizacja, zdjęcia - hm.Tomasz Fliszkiewicz

 

Strona tytułowa       Imprezy 2010/2011