Ludowa sprawiedliwość
w "Świteziance" Adama Mickiewicza
 
Język polski w klasie IIa - lekcja otwarta dla Rady Pedagogicznej.
 
 
10 grudnia 2012 roku odbyła się  w naszej szkole druga w tym roku lekcja otwarta. 
Tym razem gościliśmy na zajęciach polskiego w klasie IIa
prowadzonych przez Panią Ewę Pawełek.
 
Kolejna lekcja w cyklu poświęconym balladom romantycznym  miała przybliżyć
pojęcie ludowej sprawiedliwości w balladzie Adama Mickiewicza „Świtezianka".
Bardzo ładnie skomponowane zajęcia stwarzały okazję do obcowania z różnymi
dziedzinami sztuki – poezją, muzyką i malarstwem.
 Prowadząca umiejętnie stworzyła nastrój oddziałujący na wrażliwość uczniów i
sprzyjający skupieniu na omawianym temacie.
Byliśmy świadkami wielu
ciekawych wypowiedzi drugoklasistów, z przyjemnością wysłuchaliśmy
tekstu ballady w wykonaniu nauczycielki.
 Gratulujemy!

 

Zajęcia prowadziła p.Ewa Pawełek

 

Pani Ewa Pawełek z uczniami klasy IIa.
 
 
 

 

Strona tytułowa