Część oficjalna ceremonii nadania imienia Ks. Zdzisława Jastrzębiec

Peszkowskiego Publicznemu Gimnazjum w Belsku Dużym

14 maja 2008 roku

 

 

Obraz z holu głównego naszej szkoły oraz poniżej Orzeł - element dekoracji (fot.dj)

 

 

Fragmenty ceremonii można obejrzeć w filmiku autorstwa p.Romana Świstaka, zamieszczonym w redagowanej przez niego "Okolicy"

http://www.tv.wgr.pl/modules.php?name=Video_Stream&page=watch&id=30&d=1

*

Relacja z części oficjalnej według scenariusza

 

Uroczystość prowadzą nauczyciele Gimnazjum: p.Beata Hermanowicz i p.Dariusz Sańpruch

(fot.dj)

BH - Witam serdecznie wszystkich gości przybyłych  na uroczystość nadania imienia szkoły i wręczenia sztandaru Publicznemu Gimnazjum w Belsku Dużym.

DS - Proszę wszystkich o powstanie. Uroczystość rozpoczniemy odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

„DO HYMNU!”

Odśpiewanie  Hymnu  Państwowego

DS. -„PO HYMNIE!” Proszę o zajęcie miejsc.

BH - O zabranie głosu proszę Dyrektora Szkoły – panią Janinę Pawełek.

 

(fot.dj)

Pani Dyrektor Janina Pawełek wita wszystkich zebranych

BH Dziękujemy Pani Dyrektor. Za chwilę nastąpi ceremonia nadania szkole imienia księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Aktu tego dokona Przewodniczący Rady Gminy –  pan Jarosław Katana. Bardzo proszę Pana o odczytanie stosownej uchwały, a wszystkich proszę o powstanie.

 

(fot.dj)

(fot.-toflis)

Pan Jarosław Katana  odczytuje uchwałę, następnie cenny dokument przekazuje  Pani Dyrektor .

>>>> Zapoznaj się z treścią uchwały

PANI DYREKTOR JANINA PAWEŁEK. Szanowni Państwo, od tej chwili Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym nosi imię  Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Tu następuje prezentacja sylwetki Księdza Peszkowskiego. Jednocześnie z wielką radością pragnę poinformować, że w związku z tą szczególną  okolicznością ufundowany został sztandar. Proszę zatem przedstawicieli społeczności Gminy Belsk Duży o dokonanie ceremonii przekazania sztandaru

DS. Proszę wszystkich o powstanie. „BACZNOŚĆ!” „Sztandar szkoły –  WPROWADZIĆ!”

Werble Przedstawiciele społeczności Gminy wchodzą ze sztandarem, idą środkiem sali.

(fot. - p.Paweł Wróbel)

DS.  -„SPOCZNIJ!”

BH - Proszę pana Andrzeja Małachowskiego, wójta Gminy Belsk Duży o przekazanie sztandaru, który jest darem społeczeństwa, Publicznemu Gimnazjum im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.

DS - Za chwilę nastąpi ceremonia przekazania sztandaru. Proszę wszystkich o powstanie. „Do ceremonii przekazania sztandaru!”

Występuje na środek Poczet społeczeństwa (p.Hanna Żukowska, p.Roman Woźniak, p.Anna Oryniak) i uczniów (Beata Rudnicka, Paweł Badowski, Magdalena Królikowska)

Poczet społeczeństwa (fot. - toflis)

Pani Dyrektor i Wójt  podchodzą  do Pocztu społeczeństwa.

(fot. - p.Paweł Wróbel)

 WÓJT ANDRZEJ MAŁACHOWSKI Pani Dyrektor, w imieniu wszystkich fundatorów przekazujemy całej społeczności szkolnej ten sztandar. Niech służy godnie następnym pokoleniom uczniów naszej szkoły.

 Pani Dyrektor przyklęka i całuje sztandar.

PANI PAWEŁEK  Dziękuję w imieniu społeczności szkolnej. Pragnę zapewnić, że ten sztandar stanie się symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Zapewniam, że otoczymy go czcią.

Wójt odbiera sztandar od pana Romana Woźniaka, przekłada sztandar na prawą rękę, robi zwrot do tyłu, robi krok do przodu w stronę pocztu uczniowskiego, trzyma sztandar lekko pochylony.

WÓJT ANDRZEJ MAŁACHOWSKI  Drodzy uczniowie. Wręczam Wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Patronem i Ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły i prezentować wartości, którymi kierował się ks. Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem.

Paweł Badowski przyklęka  i całuje sztandar.

(fot. - p.Paweł Wróbel)

Paweł Badowski podnosi się, przejmuje sztandar od Pana Wójta,  po czym mówi:

Paweł Badowski -  Przyrzekamy, że nie splamimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać powszechnym szacunkiem.

Paweł Badowski bierze sztandar na ramię i cofa się o krok – wstępuje do szeregu.

(fot. - toflis)

DS „Po ceremonii wręczenia sztandaru !”

Po komendzie: Poczet Sztandarowy Uczniów wraca na swoje miejsce. Poczet Sztandarowy społeczeństwa  również wykonuje w tył zwrot i ustawia się pod drabinkami, zostając do momentu wyprowadzenia Pocztów Sztandarowych (wychodzi jako ostatni).

DS. „Poczet Sztandarowy, sztandar szkoły – ZAPREZENTOWAĆ!”

Werble – Poczet sztandarowy młodzieży maszeruje przed frontem szyku, przechodzi wzdłuż frontu, zatrzymuje się, wykonuje w tył zwrot przez lewe ramię i wraca na poprzednie miejsce.

BH Teraz nastąpi uroczyste ślubowanie uczniów na sztandar szkoły.

DS. „Do ceremonii ślubowania!”

Werble – Poczet Sztandarowy występuje na środek sali staje frontem do gości. Pani Dyrektor podchodzi do mikrofonu. Przedstawiciele uczniów, wchodząc środkiem, wykonują w prawo i w lewo zwrot w stronę sztandaru. Sztandarowy  pochyla sztandar.

DS. „BACZNOŚĆ!”

Wszyscy uczniowie szkoły podnoszą prawe ręce  z wyciągniętymi dwoma wyprostowanymi palcami w stronę sztandaru. Pani Dyrektor Janina Pawełek odczytuje treść roty.

(fot. - p.Paweł Wróbel)

(fot. - toflis)

PANI PAWEŁEK  My uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Księdza. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym  w obecności gości, nauczycieli i naszych rodziców:

UCZ. Uroczyście ślubujemy!

PANI PAWEŁEK  . Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka!

UCZ. Ślubujemy!

PANI PAWEŁEK  Wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki wzorowego ucznia, jakie nakłada na nas szkoła!

UCZ. Ślubujemy!

PANI PAWEŁEK  Wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej!

UCZ. Ślubujemy!

PANI PAWEŁEK  Z  szacunkiem odnosić się do Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców i pracowników szkoły!

UCZ. Ślubujemy!

PANI PAWEŁEK  Kształcić postawę człowieka otwartego na problemy innych, a w szczególności z powagą wypełniać credo życiowe wielkiego Kapłana, który „Z pokorą i godnością czynił wiele. Nie wśród krzyków i oskarżeń, ale w sposób, który jest niecodzienny i święty...”

UCZ. Ślubujemy!

 

DS     SPOCZNIJ! „Po ceremonii ślubowania!”

Poczet Sztandarowy wraca na swoje miejsce, następnie uczniowie składający ślubowanie wykonują zwrot w prawo i w lewo i wychodzą.

BH.  Proszę o zajęcie miejsc. / Proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor, Janinę Pawełek

(fot. - toflis)

PANI DYREKTOR JANINA PAWEŁEK.  Jeszcze raz w imieniu całej społeczności Gimnazjum serdecznie dziękuję za nadanie naszej szkole imienia ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego i ufundowanie sztandaru. Bez Rady Gminy, bez zaangażowania Rodziców oraz Społeczeństwa nie byłoby to możliwe. Pragnę również dodać, że dzisiejsza uroczystość jest okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności tym, którzy nie pozostali obojętni wobec naszych potrzeb i udzielili nam wsparcia. Nasi darczyńcy zostali uhonorowani symbolicznymi gwoździami pamiątkowymi, które znajdują się w gablocie w holu.

p.Beata Hermanowicz i p.Dariusz Sańpruch odczytują nazwy firm, osób prywatnych i nazwy miejscowości - ofiarodawców funduszy na Sztandar i zorganizowanie ceremonii.

(fot.dj)

>>> Poznaj naszych sponsorów

BH  Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Rodziców, pana Krzysztofa Małachowskiego

(fot.dj)

Krzysztof Małachowski   Szanowni Państwo! 14. maja 2008 roku – dzień nadania szkole imienia Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego i poświęcenia  sztandaru  - to niezwykle ważne  wydarzenie w dziejach naszego Gimnazjum. Chcąc je upamiętnić i pragnąc oddać hołd naszemu patronowi, ufundowaliśmy pamiątkową tablicę, która została umieszczona w głównym holu. O przejście w celu jej odsłonięcia i poświęcenia proszę:

Przedstawicieli Fundacji Golgota Wschodu

Przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich

Dostojników kościelnych

Przewodniczącego Rady Gminy w Belsku Dużym

Wójta Gminy Belsk Duży

Przedstawiciela Fundatorów

Panią Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ks.Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

Delegację Uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ks.Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

Poczty sztandarowe

 

DS. „BACZNOŚĆ!” „Delegacje oraz poczty sztandarowe, sztandary szkół do odsłonięcia tablicy – ODMASZEROWAĆ!”

Pierwsze w kolejności przy głosach werbli wychodzą poczty sztandarowe, następnie delegacje

DS. „SPOCZNIJ!”

BH. Po krótkiej przerwie zapraszamy Państwa do obejrzenia >>>> części artystycznej poświęconej naszemu patronowi. Osoby pragnące być świadkami odsłonięcia tablicy oczywiście zapraszamy do holu głównego.

W czasie przemarszu i ceremonii odsłonięcia tablicy przygotowują się artyści.

*

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu głównym. Aktu odsłonięcia dokonali przedstawiciele Fundacji "Golgota Wschodu" oraz Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich.

(fot. Agencja Reklamowa digital.pl)

Ksiądz Proboszcz Marek Balcerzak dokonał poświęcenia tablicy.

(fot. Agencja Reklamowa digital.pl)

Gimnazjalny poczet sztandarowy przy tablicy pamiątkowej.

(fot.- p.Paweł Wróbel)

Powrót do sali gimnastycznej na program artystyczny

(fot.- p.Paweł Wróbel)

 

Strona tytułowa nadanie imienia