Podczas ceremonii nadania naszemu Gimnazjum

imienia Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

swoją obecnością zaszczycili nas liczni goście.

Wśród nich znaleźli się politycy szczebla państwowego, przedstawiciele władz powiatowych

i lokalnych, w tym oświatowych, dostojnicy kościelni, dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą,

przedstawiciele związków i stowarzyszeń związanych z pielęgnowaniem pamięci

Golgoty Wschodu, fundatorzy Sztandaru, rodzice naszych uczniów,

mieszkańcy gminy, nasi absolwenci.

 

(fot. dj)

 

W pierwszym rzędzie od lewej: p.Adolf Maciak z Rady Powiatu, p.Janusz Różycki - starosta Powiatu Grójeckiego, p.Mirosław Maliszewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, p.Teresa Walewska - Przyjałkowska oraz p. Halina Kurpińska z Fundacji "Golgota Wschodu", p. mecenas Paweł Biedka z Sanoka, miejsca urodzenia księdza Peszkowskiego. (fot. dj)

 

Od lewej: p.Beata Katana, proboszcz parafii Belsk Duży - ksiądz Marek Balcerzak, p.Anna Oryniak. W II rzędzie widoczni p.Małgorzata Więckowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym oraz p.Marek Beliniak (fot. - toflis)

 

(fot. - toflis)

 

Wójt Gminy Belsk Duży p.Andrzej Małachowski z małżonką Marią oraz przewodniczący Rady Gminy, p.Jarosław Katana z małżonką Beatą. (fot. - toflis)

 

Ksiądz Zdzisław Karaś, proboszcz parafii Lewiczyn, wicedziekan Dziekanatu Grójeckiego oraz Ksiądz Marek Balcerzak, proboszcz parafii Belsk Duży. Z tyłu p.Ewa Dziadkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Księdza Zdzisława Peszkowskiego w Słosinku (fot. - toflis)

 
 

Od lewej- I rząd. p. Halina Kurpińska z Fundacji "Golgota Wschodu", p. mecenas Biedka z Sanoka. II rząd - p.Tomasz Kabas - z-ca prezesa Banku Spółdzielczego w Belsku Dużym, p.Ewa Biliniak; III rząd - p.Małgorzata Kupska - pierwsza przewodnicząca Rady Rodziców naszego gimnazjum, p. Anna Kaczyńska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Belsku Duzym (fot. - toflis)

 

(fot. - toflis)

 

(fot. - p.Paweł Wróbel)

 

(fot. dj)

 

Od lewej - I rząd p.Małgorzata Domel, nauczycielka biologii w naszym gimnazjum, Klaudia Tkaczyk, uczennica, II rząd - p.Arlena Luks - pedagog gimnazjum (centralnie) oraz p. Ewa Pawełek, córka pani dyrektor, studentka filologii polskiej (fot. - toflis)

 

(fot. - p.Paweł Wróbel)

 

* * *

Fundację "Golgota Wschodu" reprezentowały: p.Teresa Walewska - Przyjałkowska oraz p. Halina Kurpińska. Paniom towarzyszył pan mecenas Biedka z Sanoka, miejsca urodzenia księdza Peszkowskiego. (fot. - p.Paweł Wróbel)

>>> Golgota Wschodu

Grzegorz Hofman – prezes Stowarzyszenia „Warszawskie Rodziny Katyńskie”, Halina Drachal – członek zarządu Stowarzyszenia „Warszawskie Rodziny Katyńskie”  (fot. M.Grzyb)

Pan Grzegorz Hofman i Pani Halina Drachal z Piotrem Hermanowiczem i Weroniką Korczak (fot.dj)

Pan Grzegorz Hofman i pani Halina Drachal szczególnie ciepło podziękowali Piotrowi Hermanowiczowi - wiersz o dziecku tęskniącym za zabranym przez wojnę ojcem przypomniał im czasy własnego dzieciństwa i podobną, pełną bólu historię.  (fot. M.Grzyb)

Pani Halina Drachal w rozmowie z harcerzami (fot. toflis)

>>> Część II

Strona tytułowa nadanie imienia