Konkurs Matematyczny
2016/2017
pod Patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 
Kacper Lewandowski laureatem!
 

3 listopada 2016 roku Kacper Lewandowski uczeń klasy IIIB  Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec  Peszkowskiego w Belsku Dużym w towarzystwie innych uczniów przystąpił do konkursu matematycznego na etapie szkolnym.  Wraz z Anną Samsel, koleżanką z klasy,  zakwalifikował się do etapu rejonowego, który odbył się 12 grudnia 2016 roku w Radomiu.

Do konkursu na tym etapie  przystąpiło tylko 24 uczniów z regionu radomskiego. Kacper uzyskał 92% możliwych do zdobycia punktów i wraz z trzema innymi osobami zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. (Niestety Ania zakończyła udział w konkursie, do awansu  zabrało jej tylko dwóch punktów, a nie skorzystała z możliwości odwołania.)

31 stycznia 2017 roku w Warszawie miał miejsce etap wojewódzki, do którego przystąpiło 145 uczniów z województwa mazowieckiego. Po zakończeniu tego etapu uczeń, który uzyska co najmniej 60% punktów dostaje tytuł finalisty, natomiast ten, który przekroczy 80%  punktów,  zostaje laureatem. 7 lutego 2017 roku okazało się, że Kacper uzyskał bardzo wysoki wynik i mógł cieszyć się z tytułu laureata - pierwszego laureata wojewódzkiego konkursu matematycznego w naszej szkole.

W całym regionie radomskim oprócz Kacpra ten tytuł uzyskało tylko dwóch innych uczniów.

Należy dodać, że wśród laureatów tego konkursu są tylko trzy osoby (3,6%), które uczęszczają do wiejskich gimnazjów, a pozostali (96,4%) to laureaci szkół miejskich,  zwłaszcza warszawskich.

Tytuł laureata oznacza dla Kacpra zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z matematyki i uzyskanie maksymalnej liczby punktów z tej części.  (Dodajmy, że jako laureat konkursu polonistycznego, nie będzie też pisał egzaminu z języka polskiego).  Otwiera mu to również drzwi do najlepszych szkół w Polsce.

Jest to kolejny matematyczny wyczyn Kacpra, etatowego laureata konkursów  „Kangur”, ”Pangea” i  „Archimedes Plus”. Te osiągnięcia nie byłyby możliwe,  gdyby nie ciężka i systematyczna praca utalentowanego ucznia na lekcjach, kółku matematycznym i w domu. Olbrzymia liczba zadań, które rozwiązał Kacper przygotowując się do kolejnych etapów konkursu, okazała się receptą na sukces.

Do konkursu przygotowała Kacpra nauczycielka matematyki  pani Agnieszka Kostrzewa.

Serdecznie gratulujemy Kacprowi i jego nauczycielce,  życzymy dalszych sukcesów.   (A.K.)

 
Kacper ze swoją wychowawczynią, nauczycielką matematyki, Panią Agnieszką Kostrzewą.
Laureatów prezentowała Pani Dyrektor Janina Pawełek na apelu 10 lutego 2017 roku.
 
Strona tytułowa