Mateusz Woźniak
ABSOLWENT 2018
 
ARTYSTA - PIANISTA, RECYTATOR; 
ŚWIETNY, WSZECHSTRONNIE UZDOLNIONY UCZEŃ;
CHORĄŻY POCZTU SZTANDAROWEGO;
WYSOKIEJ KULTURY MŁODY CZŁOWIEK.
 
Konkurs recytatorski - poezja Władysława Broniewskiego.
Przegląd sztuk teatralnych Williama Szekspira w 400. rocznicę śmierci angielskiego poety i dramaturga.
Scenki na lekcjach języka angielskiego w klasach IIc i IId.
Krosno, Budapeszt, Sanok, Łańcut - wycieczka klas IIb, IIc, IId.
Warsztaty biologiczne klas drugich
w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Msza Święta w 10. rocznicę śmierci
ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.
„Świadek i wychowawca - postać ks. prałata Zdzisława Jastrzębiec  Peszkowskiego” - konferencja w siedzibie Wspólnoty Polskiej.
Konkurs Pieśni Religijnej.
Pożegnalny bal trzecich klas.
Pożegnalny bal trzecich klas.
Pożegnalny bal trzecich klas.
Pożegnalny bal trzecich klas.
W hołdzie płk. Janowi Kozietulskiemu
w 197. rocznicę jego śmierci.
W hołdzie płk. Janowi Kozietulskiemu
w 197. rocznicę jego śmierci.
Ścieżki polskie na Litwie, Łotwie, Białorusi i w Rosji.
Pielgrzymka klas trzecich do Katynia.
Ścieżki polskie na Litwie, Łotwie, Białorusi i w Rosji.
Pielgrzymka klas trzecich do Katynia.
Ścieżki polskie na Litwie, Łotwie, Białorusi i w Rosji.
Pielgrzymka klas trzecich do Katynia.
Ścieżki polskie na Litwie, Łotwie, Białorusi i w Rosji.
Pielgrzymka klas trzecich do Katynia.
Ścieżki polskie na Litwie, Łotwie, Białorusi i w Rosji.
Pielgrzymka klas trzecich do Katynia.
 
 
 
 
 
*******
 

W roku szkolnym 2015/2016 otrzymałem stypendium. Warunkiem otrzymania każdego stypendium jest stworzenie indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia.

Mój projekt edukacyjny nosił tytuł

„Komputer jako pomoc

w nauczaniu języków obcych”

a kierunkiem mojego rozwoju edukacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 były techniki informatyczno-komunikacyjne. Moim opiekunem stypendialnym została pani Ewa Augustowska. Przedmioty, w ramach których był realizowany mój projekt edukacyjny to język angielski i informatyka. Celem mojego projektu edukacyjnego było podniesienie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu informatyki i języka angielskiego. Natomiast do moich głównych działań należało:

- Ukończenie kursu bezwzrokowego pisania na klawiaturze.

- Odbycie dodatkowych zajęć z informatyki.

- Poznanie programu Power Point, Gimp i Picasa.

- Wykonanie ćwiczeń z programem Super Memo.

- Ukończenie kursu językowego- język angielski. Zajęcia z lektorem.

- Ukończenie dodatkowych zajęć z grafiki komputerowej.

- Prenumerata czasopisma „Komputer Świat”,

- Ukończenie kursu o programach graficznych,

Dzięki mojemu stypendium niesamowicie poszerzyłem swoją wiedzę w dziedzinie informatyki i języka angielskiego. Ukończone przeze mnie różnorodne kursy oraz dodatkowe zajęcia w wielu dziedzinach, pogłębiły moje wiadomości. Okazało się, że komputer i wszelkie sprzęty elektroniczne są bardzo przydatne.

Ten rok obfitował w wiele niezapomnianych edukacyjnych chwil.

Z wielką chęcią przeżyłbym taki rok jeszcze raz…

 
                                                                                                                                                                              Mateusz Woźniak
 
 
MOJE STYPENDIUM >>>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona tytułowa     Imprezy 2015/2016