Siedmioro   stypendystów - cudownie   zdolni.
 

Uczniowie   Publicznego  Gimnazjum  im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku  Dużym  to niezwykli młodzi ludzie .  Wśród  nich   wyróżnia się bardzo  duża   grupa    nastolatków szczególnie  uzdolnionych   w różnych  kierunkach.  To  ciekawi  świata indywidualiści, wyjątkowo  chętni  do pracy  edukacyjnej.


Pasjonaci
przedmiotów  przyrodniczych, informatycznych, języków obcych

 nowożytnych  i matematyki  skorzystali  z propozycji  Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Mazowieckiego  w Warszawie i uzyskali  stypendia

  naukowe  w ramach projektu "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów   szczególnie

  uzdolnionych – najlepsza inwestycja  w człowieka" realizowanego  jako element Regionalnego

  Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego  na lata 2013-2020. Programy stypendialne

 finansowane są  z Europejskiego  Funduszu  Społecznego

i krajowych środków  publicznych.


Droga
  do sukcesu  była trudna. W listopadzie  2015 r. Dyrektor  Janina  Pawełek  zweryfikowała

i  pozytywnie zaopiniowała  siedemnaście   wniosków   uczniów   spełniających  wymogi 

określone  w  Regulaminie  programu  stypendialnego.   

 

Wszystkie   przesłane   wnioski   przeszły pozytywnie  rekrutację.

 

15 grudnia 2015 r.  decyzją  Zarządu  Województwa Mazowieckiego   siedmiorgu  uczniom

 przyznano stypendia.


Tegorocznymi   stypendystami   są:


1. Maja
  Baranowska -  klasa I a

– kierunek rozwoju -  biologia i chemia

– opiekun p. Beata Hermanowicz

 


2. Tobiasz Katana – klasa I b

– kierunek rozwoju – informatyka

– opiekun p. Katarzyna  Duch

3. Mateusz Woźniak – klasa I c  

- kierunek rozwoju – informatyka

– opiekun p. Ewa Augustowska

 

4. Julia Gnatowska – klasa I d

– kierunek rozwoju – biologia i chemia

-  opiekun p. Małgorzata Domel

 

5. Kacper Lewandowski -  klasa II b

– kierunek rozwoju – informatyka

- opiekun p. Katarzyna Duch

6. Kacper Kieszek – klasa II b

– kierunek rozwoju – język angielski

– opiekun p. Ilona Pawłowska

 

7. Katarzyna Kander – klasa III d

– kierunek rozwoju - język angielski

- opiekun p. Ilona Pawłowska

 Do końca bieżącego  roku szkolnego  wyżej wymienione osoby  będą - pod kierunkiem opiekunów – realizować dodatkowe zadania zgodnie  z założeniami przyjętymi w ich indywidualnych  planach rozwoju.


Należy dodać, że
  o stypendia   ubiegało się   ponad  2000 uczniów 

ze szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z  województwa mazowieckiego

 

lecz  otrzymało je tylko 640 osób.


Wszystkim stypendystom
  serdecznie  gratulujemy i życzymy  dalszych  sukcesów  w nauce.

                                              Ewa Szewczyk, pedagog w Publicznym  Gimnazjum 
                         im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku  Dużym.
 
 
 
 
Strona tytułowa     Imprezy 2015/2016