UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
 

przy Publicznym Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

w Belsku Dużym
 
ROK SZKOLNY 2013/2014
 

Cele które osiągnęliśmy działając w okresie wrzesień-grudzień 2013:

 • Ukazaliśmy współzależności między zdrowiem fizycznym a rozwojem intelektualnym (uczeń powyżej średniej 4,0 może uczestniczyć w treningach kilku sekcji sportowych, natomiast poniżej tylko na jedną przez siebie wybraną),
 • Zapewnienie dzieciom treningów i zapełnienie im czasu wolnego (treningi różnych sekcji odbywały się każdego dnia po lekcjach),
 • Kształtowanie samodzielności, umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągnięcia sukcesów (wykonywanie zadań samodzielnie, udział w turniejach wewnątrzszkolnych),
 • Wyrabianie poczucia sprawiedliwości i szacunku do innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych (dzieci słabsze i  sprawniejsze razem trenowały),
 • Wyposażenie ćwiczących w wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych w różnych warunkach (zajęcia odbywały się w różnych miejscach m.in. siłownia, sala gimnastyczna, korytarz szkolny, boisko szkolne i w każdym z tych miejsc był omawiany regulamin i zasady BHP),
 • Przygotowanie do świadomego i systematycznego uczestnictwa w różnych formach aktywności rekreacyjno-sportowej i turystycznej w czasie nauki szkolnej i po jej zakończeniu (uświadomienie dzieciom że sport to zdrowie i sprawność fizyczna do późnej starości),
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych i promowanie zdrowego stylu życia (nagradzanie zawodników nagrodami rzeczowymi i wyjazdy z nimi na zawody szkolne, mecze sparingowe)
 • Rozwijanie i doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole (przede wszystkim trenujemy gry zespołowe które uczą wzajemności i dogadywania się na boisku i poza nim),
 • Rozwijanie umiejętności umożliwiających samokontrolę i samoocenę (testy sprawności na treningach, młodzież kontroluję poziom wytrenowania),
 • Współdziałanie w zespole, grupie, akceptacja siebie i innych, kultura kibicowania, stosowanie zasady „fair play”, poszukiwanie barier swoich możliwości (szczególne zwracanie uwagi na zasadę „fair play” powtarzanie i przypominanie o zdrowej rywalizacji),
 

Poszczególne działania, które zrealizowaliśmy:

Organizacja treningów oraz turniejów wewnątrzszkolnych według terminarza szkolnych zawodów sportowych:

Treningi piłki nożnej

Treningi piłki ręcznej od1IX do 15XI2013

 • Wyjazd na mecz sparingowy do Goszczyna

Treningi piłki koszykowej

 • Mecz sparingowy Absolwentki Gimnazjum w Belsku Dużym v UKS Belsk Duży

Treningi piłki sitkowej od 18XI do 31XII 2013

 • Wewnątrzszkolny turniej świąteczny w piłkę siatkową

Treningi unihokeja

 • Wyjazd na ligę unihokeja o puchar „Echa Dnia”  - Białobrzegi

Opis osiągniętych rezultatów:

Najważniejszym rezultatem naszych działań jest to, że uświadomiliśmy młodzieży gimnazjalnej, iż sport w ich regionie może być na wysokim poziomie a trenując z wykwalifikowanymi trenerami mogą osiągnąć sukcesy na szczeblu międzypowiatowym i wyżej.

Dzięki dodatkowym treningom dzieci na szkolnych zawodach prezentowały się na wysokim poziomi uzyskując m.in. kwalifikacje do finałów międzypowiatowych w biegach przełajowych indywidualnych, wywalczyli drugie miejsce w finale powiatowym piłki ręcznej chłopców (pierwszy raz w historii szkoły), drugie miejsce w finale powiatowym unihokeja dziewcząt i chłopców.

Bardzo dużo dzieci uczęszcza na zajęcia dodatkowe, osiągając sukcesy w szkole, coraz częściej zapisują się nowi zawodnicy.

Organizujemy czas wolny dla dzieci nie tylko przez treningi, ale turnieje pozalekcyjne (piłki nożnej we wrześniu, piłki siatkowej w grudniu), mecze sparingowe (piłki ręcznej w Goszczynie w listopadzie, koszykówki w grudniu, unihokeja w grudniu). Staramy się wykorzystywać maksymalnie obiekty sportowe w naszej gminie m.in. sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, boisko szkolne przy Publicznym Gimnazjum, również część dzieci  mieszkających w Lewiczynie wykorzystuje tamte obiekty pod okiem naszego trenera.

 

Liczbowe określenie skali naszych działań:

W klubie zatrudnionych jest czterech trenerów, którzy szkolą młodzież gimnazjalną .

Łącznie do wszystkich sekcji uczęszcza 70 dzieci. Piłka nożna 12 , piłka ręczna 14, piłka siatkowa 12, koszykówka 12, unihokej 10.

W turnieju piłki nożnej, który odbył się we wrześniu, wzięło udział 12 drużyn, w każdej drużynie 8 zawodników, łącznie 96 uczniów Publicznego Gimnazjum. 6 drużyn chłopców i 6 dziewcząt. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 6 drużyn, rozegrany został w sobotę od 9:00 do 12:00. Wygrane drużyny otrzymały: każdy z uczestników złoty medal pamiątkowy i po dwie czekolady(12,24).

Mecz sparingowy z UKS Goszczyn był wyjazdem przygotowującym do szkolnych zawodów sportowych, na wyjazd pojechało 9 zawodników (pozostali członkowie zespołu a było ich 7 nie mogli ponieważ brali udział w szkolnej akademii).

Mecz sparingowy w piłkę koszykową był sprawdzianem dla nowej sekcji dziewcząt. W  drużynie było 12 zawodniczek. Mecz rozegrany został w grudniu po lekcjach. Każda zawodniczka otrzymała opaskę napotną na nadgarstek, napój izotoniczny i baton energetyczny.

Turniej piłki siatkowej odbył się w grudniu przed świętami, zgłosiło się 8 drużyn po 8 zawodników, łącznie 64 uczniów. Drużyny były mieszane dziewczęta z chłopcami tworzyli jedną drużynę. Każdy biorący udział w turnieju otrzymał medal pamiątkowy (64 medale).

Wyjazd na ligę unihokeja do Białobrzeg naszej drużyny. Skład liczył 10 osób. Wyjazd na mecz (dojazd i przyjazd) wynajętym autokarem sponsorował nasz klub.

Za systematyczne uczęszczanie na zajęcia uczniowie otrzymali nagrody w swoich sekcjach,  łącznie 39 uczniów zostało wynagrodzonych. Trenerzy sekcji sami decydowali o sposobie wynagradzania swoich zawodników.

Za gotówkę zakupiliśmy sprzęt: rękawice bramkarskie do unihokeja, piłki do tenisa stołowego, pompkę, zamrażacz, piłkę do piłki siatkowej, piłkę do piłki ręcznej.

Każdy z trenerów dla swojej sekcji otrzymał 36 butelek wody do podziału dla zawodników  na I semestr treningów. Łącznie 144 butelki wody.

                                                                                                                                         Przygotował - Konrad Sadowski

 
 
ROK SZKOLNY 2014/2015
 
04.10.2014 - Finał Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej
 
23.10.2014 - Turniej Piłki Nożnej - szkoły podstawowe
 
13.11.2014 - Mecze piłki ręcznej UKS Goszczyn - UKS Belsk Duży
 
13.11.2014 - Sparing z KS Promna
 
05.12.2014 - Sparing z UKS Goszczyn
 
 
Strona tytułowa       Sport