Spotkanie wigilijne
19 grudnia 2013
 
PROGRAM ARTYSTYCZNY
PRZYGOTOWANY PRZEZ MŁODZIEŻ POD KIERUNKIEM
KSIĘDZA MICHAŁA BOGDANA I PANI GRAŻYNY DRYGIEL-MECH.
 
 
Natalia Krześniak
Janek Jasiński Łukasz Dąbrowski
Joanna Grotowska Weronika Hamulczuk (z mikrofonem)
Janek Jasiński
Albert Gozdek i Michał Gowin
Patryk Macierzyński i Przemysław Gosa
Łukasz "Mysza"
 
JASEŁKA PRZYGOTOWANE PRZEZ HARCERZY ZE SZCZEPU IMIENIA PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BELSKU DUŻYM POD KIERUNKIEM DRUHA TOMASZA FLISZKIEWICZA.
 
 
 
Weronika Małachowska jako wielce rozrywkowa koza.
 
Zosia Mróz  
Damian Lewandowski w roli bociana.
 
 
 
PRZEKAZANIE GOŚCIOM ŚWIATEŁKA BETLEJEMSKIEGO PRZEZ HARCERZY ZE SZCZEPU IMIENIA PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W BELSKU DUŻYM
ORAZ PAMIĄTKOWYCH BOMBEK PRZEZ REPREZENTACJĘ SZKOŁY.

"Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. (...)

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.""Tegoroczne hasło „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!” to nawoływanie do podjęcia wyzwania stania się lepszym, zaproszenie do pracy nad sobą, niepowtarzalny czas na zmianę siebie. Wiemy, że tylko autentyczny przykład pociąga za sobą innych, dlatego sami wymagamy najwięcej od siebie. Wierzymy, że każdy z nas posiada w sobie dobro, którym może zarażać innych.

Człowiek nie jest istotą idealną, popełnia błędy. Czasem tkwi w nich zbyt długo... Właśnie dlatego, na czas Adwentu podejmujemy wyzwanie walki z najciemniejszymi zakamarkami naszego JA. Wzmocnieni ciepłem i blaskiem Betlejemskiego Światła Pokoju porzucamy ciemność i stawiamy krok ku dobru. Ten krok może postawić każdy, a razem dojdziemy dalej!"


Źródło:  http://www.swiatlo.zhp.pl
 
 
   
 
Ola Dąbrowska
Albert Gozdek jako diabeł  próbował przeciągnąć księdza Michała Bogdana na ciemną stronę mocy:-)


SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
DLA SPONSORÓW
I WIERNYCH PRZYJACIÓŁ NASZEGO GIMNAZJUM
.

 
ŻYCZENIA!
 
 
 
 
CDN
 
 
 
 
Zdjęcia: Natalia Rurant, Klaudia Jakubczak, Dorota Jaworska, Robert Kępka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Strona tytułowa