Wizyta Kanoniczna
Księdza Biskupa
Mariana Dusia
 
(Foto - Mateusz Grzyb)
 
8 maja 2009 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszym gimnazjum Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mariana Dusia.

W naszym odczuciu było to wydarzenie niemal symboliczne, ponieważ dokładnie 10 lat temu to właśnie Ksiądz Biskup Marian Duś

był pierwszym dostojnikiem kościelnym, który  pobłogosławił powstające gimnazjum i jego społeczność. Historia zatoczyła koło...

 

(Foto - Dorota Jaworska)
 
Ksiądz Biskup Marian Duś oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Kościoła Świętej Trójcy w Belsku Dużym, Marek Balcerzak,
przeszli do gimnazjum między szeregami uczniów klas pierwszych.  Przed szkolnymi progami dostojnych gości powitała Pani Dyrektor Janina Pawełek,
której towarzyszyli przedstawiciele społeczności uczniowskiej,  Katarzyna Zaporska i Michał Małachowski.

 

(Foto - Dorota Jaworska)

*  *  *

(Foto - Dorota Jaworska)
 
Pani Dyrektor Janina Pawełek wyjaśniła Księdzu Biskupowi, kiedy wykorzystywany jest nasz strój galowy,
opowiedziała krótko o gimnazjalnych tradycjach, przypomniała Księdzu jego wizytę sprzed 10 lat...  
 

*  *  *

(Foto - Mateusz Grzyb)
 
(Foto - Mateusz Grzyb)
 
Jak widać na zdjęciach powyżej, Ksiądz Biskup wraz z Księdzem Proboszczem Markiem Balcerzakiem i Panią Dyrektor Janiną Pawełek
uczestniczył w lekcji religii, którą Ksiądz Jerzy Król (zdjęcie poniżej) poprowadził w klasie IIId. 

 

(Foto - Mateusz Grzyb)
 
*  *  *
 
(Foto - Mateusz Grzyb)

 

(Foto - Dorota Jaworska)
 
Ksiądz Biskup zwiedzał szkołę [dwa zdjęcia powyżej]- między innymi salę historyczną i jej zaplecze oraz salę chemiczną,
gdzie spotkał się z młodzieżą jednej z klas pierwszych. 
 
(Foto - Mateusz Grzyb)
 
Ksiądz Biskup ogląda pamiątki związane z naszym Patronem, Księdzem Zdzisławem Jastrzębiec Peszkowskim,
w holu głównym na parterze szkoły.
 
(Foto - Mateusz Grzyb)
 
Panorama korytarza na pierwszym piętrze. Księża oglądają pamiątkowe ekspozycje dotyczące naszych absolwentów. Pani Janina Pawełek
udziela niezbędnych wyjaśnień, do grupy zwiedzających dołączy za chwilę p.Beata Hermanowicz, zastępca dyrektora.
 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
Chwila refleksji i krótka modlitwa - Ksiądz Biskup z Panią Dyrektor (oraz z Mateuszem Grzybem, naszym fotografem)
przed ekspozycją stałą poświęconą tragedii katyńskiej
,
widoczną na zdjęciu poniżej.
 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
*  *  *

Po zwiedzeniu szkoły, rozmowie z uczniami i nauczycielami Ksiadz Biskup oraz Ksiądz Proboszcz

obejrzeli wzruszający program poświęcony tragedii katyńskiej oraz postaciom dwóch patronów belskich szkół:

Janowi Pawłowi II i Księdzu Zdzisławowi Jastrzębiec Peszkowskiemu.

 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
(Foto - Mateusz Grzyb)
 
Poczet sztandarowy: Dominika Bednarska, Maciej Pietrzak, Anna Sala.
 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
Na zdjęciu powyżej od lewej: p.Grażyna - Drygiel Mech (nauczycielka muzyki, opiekunka chóru), Ksiądz Biskup Marian Duś, Pani Dyrektor Janina Pawełek,
Ksiądz Proboszcz Marek Balcerzak, p.Beata Hermanowicz (zastępca dyrektora);
w drugim rzędzie ks.Jerzy Król (nauczyciel religii w naszym gimnazjum).
 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
Ewa Tetera i Aleksandra Maliszewska
 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
Michał Małachowski  i Karolina Gozdek
 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
Nasi uczniowie w skupieniu oglądali piękny program.
Na zdjęciu najmłodsi gimnazjaliści.
 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
Wielkie wrażenie na oglądających wywarł występ Aleksandry Maliszewskiej, która w ekspresyjny, poruszający sposób
zaśpiewała pieśń "Jest taki kraj". Oli towarzyszył szkolny chór.
 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
Na początku swego pożegnalnego wystąpienia Ksiądz Biskup Marian Duś
zwrócił się do młodych artystów, wszystkich wykonawców, ze słowami
podziękowania za wzruszenia i dojrzałość zaprezentowaną podczas występu.
 
(Foto - Dorota Jaworska)
 
Następnie Ksiądz Biskup udzielił wszystkim błogosławieństawa
i odmówił krótką modlitwę.
 

*  *  *

 

(Foto - Mateusz Grzyb)
 
Ksiądz Biskup Marian Duś i Pani Dyrektor Janina Pawełek.
 
(Foto - Dorota Jaworska)
(Foto - Dorota Jaworska)
 
Pamiątkowy wpis w gimnazjalnej Kronice (tom VII). Poprzedni wpis Księdza Biskupa znajduje się na początku tomu I, powstałego 10 lat temu.
 
 
(Foto - Mateusz Grzyb)
 
Ostatnia pamiątkowa fotografia. Od lewej: p.Beata Hermanowicz (z-ca dyrektora Gimnazjum), p. Magdalena Żółcik, p.Andrzej Małachowski (wójt gminy), p.Małgorzata Więckowska (dyrektor Szkoły Podstawowej w Belsku), Ksiądz Biskup Marian Duś, p.Janina Pawełek (dyrektor Gimnazjum), p.Hanna Jasińska (z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej), ks. Marek Balcerzak (proboszcz kościoła Świętej Trójcy)
 
*  *  *
Program artystyczny przygotowały panie Anna Kocewiak (część słowna) oraz Grażyna Drygiel - Mech (część muzyczna). Dekoracje wykonały panie: Edyta Sańpruch, Ewa Augustowska, Renata Włodarska. Za oficjalną część uroczystości i poczet sztandarowy odpowiadał p.Dariusz Sańpruch.
 

Strona tytułowa       Imprezy 2008/2009