Klasy drugie
 w Czarnolesie, Zwoleniu i Sycynie
13 października 2016
 
CZARNOLAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZWOLEŃ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYCYNA
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia wykonały:
 
Marta Jasińska, IIa
Paulina Szewczyk, IIb
 
 
 
 
 
Strona tytułowa