Mikołajki klas drugich
w Centrum Nauki Kopernik
 oraz w Muzeum Geologicznym
7 grudnia 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa