Zajęcia terenowe klas trzecich
w Rezerwacie "Modrzewina" 
 
Celem zajęć jest poznanie
*historii ochrony przyrody w Polsce na przykładzie rezerwatu;
*gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie rezerwatu;
*działalności nadleśnictwa.
 
Zajęcia prowadził p. Marcin Ukleja z Nadleśnictwa Grójec w Głuchowie.
 
 
Inicjatorką spotkań z przyrodą jest nauczycielka biologii - p. Małgorzata Domel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Małgorzata Domel, Dominika Błońska.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa