Cudze chwalicie, swego nie znacie ...
KLASA IIIA ZAPRASZA
NA WYCIECZKĘ PO GRÓJCU
27 KWIETNIA 2018
 
Pomnik Józefa Piłsudskiego w parku przy ulicy Józefa Piłsudskiego.
 
 
Na budynku na terenie szpitala tablica pamiątkowa poświęcona Piotrowi Skardze.
>   http://mikolaj.grojec.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=160  <
W lipcu 1577 roku Piotr Skarga zrzekł się swych dóbr ruchomych w Grójcu na korzyść tamtejszych biednych względnie szpitala. Umierając pozostawił w depozycie u swego przyjaciela podkomorzego królewskiego, Andrzeja Boboli, kwotę 3,5 tys. złotych polskich z zastrzeżeniem, iż mają one być zużyte na utrzymanie przynajmniej dwudziestu biednych w tymże szpitalu. Zgodnie z wolą Piotra Skargi 21 kwietnia 1615 roku powołana została odpowiednia fundacja. Zakupiono dwie wsie dla pomnażania jej majątku. Prawdopodobnie przy kościele św. Mikołaja istniał już szpital dla ubogich i kalek. Dwa lata później rozpoczęto budowę nowego budynku szpitalnego.Działalność szpitala zaczęła ulegać stopniowemu zanikowi. U schyłku XVII wieku liczba podopiecznych zmalała do kilku osób, aby w następnym stuleciu zejść do zera. Dopiero w XIX wieku na nowo powstał szpital w Grójcu.  http://mikolaj.grojec.eu
 
 
U zbiegu ulic Szpitalnej i Armii Krajowej znajdują się budynki dawnych koszar carskich i cerkwi, które wybudowane zostały przed 1860 rokiem w celu zakwaterowania tam oddziału Kozaków. Cerkiew wzniesiona na terenie koszar była pierwszą świątynią prawosławną w regionie centralnej Polski. Pierwszą szkołę utworzono w tym obiekcie w 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości - swoją siedzibę znalazło tutaj gimnazjum grójeckie im. Piotra Skargi. Jest to budowla klasycystyczna, przebudowana w drugiej połowie XIX i w XX wieku.
Obecnie znajduje się tu Szkoła Podstawowa nr 3.
Cerkiew została znacznie obniżona i obecnie służy uczniom za salę gimnastyczną.
 

 

>>>>>>   http://mikolaj.grojec.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=160  <<<<<<

W 1996 roku w Grójcu odsłonięty i poświęcony został pomnik największego grójczanina – ks. Piotra Skargi, a właściwie Piotra Powęskiego herbu Pawęża. Pomnik dłuta Andrzeja Renesa został usytuowany na placu kościoła pw. św. Mikołaja. Ten polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja urodził się w Grójcu w 1536 roku i mieszkał tu przez pierwsze szesnaście lat swojego życia. Zmarł w 1612 roku; krypta ze zwłokami ks. Piotra Skargi znajduje się w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. Na pomniku mieszczą się data urodzenia i śmierci oraz napis: "Syn Ziemi Grójeckiej".

Na placu przez kościołem, po stronie dzwonnicy, znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Sybirakom, którzy cierpieli za Polskę lub zmarli na nieludzkiej ziemi.

 

Na placu kościelnym w niewielkiej odległości od pomnika Piotra Skargi znajduje się kamienny obelisk upamiętniający żołnierzy Batalionów Chłopskich obwodu nr 8 w Grójcu, którzy oddali swe życie w walce o wolność i niepodległość Polski w latach 1940-1945.

Przy kościele, na miejscu murowanej dzwonnicy z 1603 roku, stoi drewniana  wybudowana w 1889 roku.
Na południowej ścianie kościoła ks. Wawrzyniec Pindowicz wymurował okrągły, piaskowcowy zegar słoneczny w 1621 r. Na środku tarczy znajduje się słońce, a na obwodzie skala godzinowa oraz inskrypcja w języku łacińskim zaczerpnięta z Nowego Testamentu: Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. R.P. 1621. http://mikolaj.grojec.eu
Widok z Kościoła Św. Mikołaja na Grójec.
 
Na Placu Wolności.
W centralnym miejscu Placu Wolności w Grójcu znajduje się pomnik poświęcony poległym bohaterom walczącym o wyzwolenie narodowe i społeczne w latach 1939 - 1945. Został ufundowany przez mieszkańców Ziemi Grójeckiej.
Jedna z tablic na pomniku na Placu Wolności- poświęcona Żołnierzom Wyklętym.

Klasycystyczny ratusz przy Placu Wolności (1821-24, przebudowany XX w.). Jest to budowla wzniesiona w 1821 roku zapewne według projektu architekta Hilarego Szpilowskiego. Ratusz był wielokrotnie remontowany, przed 1939 rokiem został częściowo przebudowany. W latach 60. ubiegłego stulecia został odnowiony. Budynek posiada dwie kondygnacje, które oddziela od siebie gzyms kordonowy. Budowla nakryta jest dachem czterospadowym, wykonanym z blachy, na środku  umieszczona jest wieżyczka z półkolistymi oknami oraz tarczami zegarowymi. Obecnie w budynku ratusza znajduje się Urząd Stanu Cywilnego.

Klasycystyczny ratusz przy Placu Wolności
 
10 września na Placu Wolności w Grójcu odbył się Grójecki Festiwal Jabłka, w którego ramach  odsłonięto odlew z brązu jabłka wraz z siedziskiem w formie listka,  autorstwa krakowskiego artysty Marka Maślańca.
Uczniowie IIIa zrobili prezent mieszkańcom Grójca ...
.... własnymi ubraniami ......
.... wyczyścili,
.... a nawet wypolerowali, wnętrze jabłuszka.
 
 
19.09.2013 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu. Całkowity koszt remontu i adaptacji nowej siedziby wyniósł 1,3 mln zł. Nowa siedziba biblioteki znajduje się w budynku byłej prokuratury przy ulicy Niepodległości 20.
 
 
11 listopada 2014 roku Irena Pietras odsłoniła pamiątkowy obelisk upamiętniający Ryszarda Pietrasa - żołnierza AK, pseudonim „Cygan”, jednego z największych grójczan. Od końca czerwca 2014 rondo u zbiegu Al. Niepodległości oraz ul. Drogowców nosi imię Ryszarda Pietrasa.
 
 

CMENTARZ ŻYDOWSKI PRZY ULICY MOGIELNICKIEJ

 
Cmentarz żydowski w Grójcu (ul. Mogielnicka) został założony w 1794 r. Znajduje się on tuż obok cmentarza katolickiego.
Po wojnie ekshumowano zwłoki 200 Żydów rozstrzelanych przez Niemców w 1943 r. w Chynowie. Zostali oni złożeni w zbiorowej mogile.

 Na cmentarzu znajduje się pomnik pamięci ofiar Holokaustu ufundowany przez Mosze Kielmanzona. Na pomniku wyryto napis w języku polskim i hebrajskim.

"O ziemio! Nie zakrywaj mej krwi i niech nic nie tłumi mego krzyku. I rzekł: Cóżeś uczynił? Głos krwi twego brata krzyczy do mnie z ziemi. Na pamięć zamordowanych mężów, niewiast i niemowląt gmin żydowskich w Grójcu i całym kraju. O Ty wstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem".
 
 
STARY CMENTARZ PRZY ULICY MSZCZONOWSKIEJ
 
 

Ryszard Pietras (1924-2008), żołnierz Armii Krajowej, pseudonim „Cygan”, słynął z odwagi i brawurowości, dlatego przylgnął do niego przydomek „Kamikaze”. Od 1945 r. w antykomunistycznym Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) kierowanym na Ziemi Grójeckiej przez kapitana Stefana Głogowskiego „Józefa”. W 1947 r. skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy na karę śmierci, więziony na Rakowieckiej, we Wronkach i w Rawiczu. Wyrok zamieniono na dożywotnie więzienie, później na karę 15 lat pozbawienia wolności. W 1955 r. wyszedł na wolność ze względu na zły stan zdrowia.

Grób Tadeusza Pękackiego, żołnierza AK.
Grób księdza Romualda Gawlika i jego siostry, Jadwigi Gawlik.
 
 
 
Pomnik poświęcony wszystkim poległym za Ojczyznę.
 
 
 
Zdjęcia zostały zaprezentowane wg kolejności zwiedzania.
Ich autorkami są Dorota Jaworska i Klaudia Sobczak.
 
 
Opisy miejsc ściągnięte z sieci.
 
 
 
Strona tytułowa