Klasy trzecie zwiedzają zakład
FERRERO POLSKA
z siedzibą w Belsku Dużym.
 
13 czerwca 2018
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Klaudia Sobczak
 
 
Strona tytułowa