Zamek Królewski w Warszawie
 
 
W sobotę 15 grudnia 2012 roku gimnazjalny Kub Włóczykija zawitał na Zamek Królewski w Warszawie.
 
"Od początku XVII do końca XVIII wieku Zamek w Warszawie pełnił rolę głównej siedziby dworu królewskiego. To właśnie tutaj zostało przeniesione z Krakowa centrum polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zamek Królewski w Warszawie nie miał jednak tyle szczęścia co Wawel, przez wieki był doszczętnie niszczony i plądrowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie i rosyjskie, a podczas II wojny światowej został niemal całkowicie przez Niemców zburzony.
 
Pierwszy murowany zamek powstał w tym miejscu z początkiem XV w. i przez następny wiek pełnił on rolę siedziby książąt mazowieckich. Po śmierci Janusza III, ostatniego księcia mazowieckiego z dynastii Piastów, zamek stał się własnością królewską. Król Zygmunt III Waza, który przeniósł stolicę Rzeczypospolitej z Krakowa do Warszawy ustanowił zamek nową siedzibą króla i dworu. Z tego też względu zlecił jego przebudowę w stylu wczesnego baroku.
 
W 1619 r. wybudowana została najbardziej charakterystyczna część zamku w Warszawie – Nowa Wieża Królewska, tzw. Wieża Zygmuntowska, ozdobiona od strony zachodniej okazałym zegarem z pozłacanymi wskazówkami. Ustanowienie zamku siedzibą dworu królewskiego okazało się jednak tragiczne w skutkach, bowiem budowla stała się pierwszym celem ataków wojsk najeźdźczych. Przez następne dwa wieki zamek niszczyli i plądrowali Szwedzi, Brandenburczycy i Rosjanie. W XVIII i XIX wieku zamek kilkakrotnie przebudowywano. Na uwagę zasługują przede wszystkim prace wykonane za czasów panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, pod kierownictwem wybitnych architektów, takich jak Dominik Merlini czy Jan Chrystian Kamsetzer. Natomiast w 1818 r. we wschodniej części zamku powstały Arkady Kubickiego, które doskonale współgrały ze znajdującymi się również po tej stronie ogrodami królewskimi.
 
W 1791 r. Zamek Królewski w Warszawie był miejscem uchwalenia Konstytucja 3 Maja. Od początku lat 30. XIX w. zamek był natomiast siedzibą namiestników Królestwa Polskiego. Pierwszy rezydent, Iwan Paskiewicz, zlecił przebudowę zamku w stylu neoklasycystycznym. W latach 1926-1939 zamek był siedzibą prezydentów II Rzeczypospolitej. W trakcie Powstania Warszawskiego Niemcy postanowili całkowicie zburzyć zamek. Zachowały się jedynie Arkady Kubickiego i fragment Biblioteki Królewskiej. Ze względu na brak środków finansowych, odbudowa dawnej rezydencji królów Polski nastąpiła dopiero z początkiem lat 70-tych. Głównej bryle został nadany kształt sprzed wojny, ale zamek wzbogacono także o elementy charakterystyczne dla wcześniejszych epok.
 
Zamek w Warszawie stanowi obecnie jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy. Dziś znajduje się w nim muzeum, z obrazami takich mistrzów jak Canaletto i Rembrandt."

                                                                                                     Źródło:  http://otowarszawa.pl

 

 
Przed najsłynniejszym obrazem przedstawiającym ostatniego króla Polski.
 
*
Wycieczkę zorganizowali p.Anna Kocewiak i p.Krzysztof Wójcik.

Zdjęcia - Dorota Jaworska

 

 

 

Strona tytułowa