Podsumowanie Roku Harcerskiego

w Szczepie im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

w Belsku Dużym

 

24 czerwca 2013 roku harcerze ze Szczepu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym dokonali uroczystego odsłonięcia po remoncie Grobu – Pomnika siedmiu ofiar rozstrzelanych przez hitlerowców w październiku 1944 roku.

Grób został wyremontowany ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy współudziale Urzędu Gminy w Belsku Dużym.

 
 
 

W tym dniu nastąpiło też podsumowanie roku harcerskiego 2013/2013.

Harcerze przypomnieli sobie uroczystości, w których brali w tym roku. Te, które organizowali i w których uczestniczyli. Było ich niemało.

Tegoroczne ich działania, w myśl haseł „POMYŚL – WYJDŹ - DZIAŁAJ” skierowane były głównie na zewnątrz.

Postanowili się skupić, zgodnie z ich misją, na pracy dla środowiska.

Już we wrześniu, dzięki inicjatywy wędrowników, powstały dwie nowe jednostki: Gromada Zuchowa oraz 12 Drużyna Wędrownicza „Północ”. Na początku roku odbył się także nabór do drużyny. Łącznie, we wrześniu liczyła ona 34 harcerzy i harcerek.

W związku z powiększeniem się liczby członków ZHP, także we wrześniu powstał Szczep, który skupiał ponad 50 członków w trzech środowiskach.

Ponadto, oprócz działań związanych na zewnątrz, prowadzili merytoryczną pracę zgodną z metodyka harcerską.

Opiekowali się również, zgodnie z naszą misją, dwoma grobami: Powstańców Styczniowych w Małym Belsku oraz mogiłą ofiar hitlerowców z II wojny światowej w Skowronkach a także tablicą pamiątkową i Dębem Pamięci ku czci Ofiar katastrofy smoleńskiej w Belsku Dużym.

 
 
 

Wykaz ważniejszych przedsięwzięć w drużynie i szczepie:

1. Udział w Rajdzie Niepodległościowym z okazji 11 listopada – Grójec 9- 11 listopada Grójec - 1GDSH  oraz 12 DW – dwa pierwsze miejsca w grupach metodycznych

2. Współudział w przygotowaniu spektaklu „Nie ma dzieci, są ludzie” poświęconego osobie Janusza Korczaka – 10 grudnia 2012

3. Udział w uroczystości przekazania środowiskom harcerskim na Mazowszu – Betlejemskiego Światła Pokoju 2012 w Warszawie – Katedra Polowa Wojska Polskiego.

4. Uroczystość Wigilijna w gimnazjum - przekazanie BŚP uczniom, nauczycielom i zaproszonym gościom. – 21 grudnia

5. Organizacja uroczystości środowiskowej w Sanktuarium Matki Boskiej Pani Ziemi Grójeckiej w Lewiczynie – przekazanie BŚP władzom i społeczeństwu gminy Belsk Duży. 23 grudnia 2012

6. Zimowisko szczepu w Przesiece – ferie 2013.

7. W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego – organizacja wspólnie z UG Belsk Duży uroczystości gminnej z okazji rocznicy połączonej z odsłonięciem pomnika powstańców po remoncie, którego byliśmy inicjatorami. 15 luty 2013

8. W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego – przygotowanie i przedstawienie spektaklu patriotycznego w budynku OSP. 15 luty 2013.

9. Udział Hufcowym Rajdzie z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Lewiczynie 23 - 24 luty 2013.

10.  Złożenie kwiatów pod Dębem Pamięci ku czci Ofiar katastrofy smoleńskiej w Belsku Dużym. 10 kwietnia 2013.

11. Współpraca z UdSKiOR w organizacji i udział w uroczystościach rocznicowych związanych z wyzwoleniem Bolonii przez 2 Korpus gen. Andersa na terenie Republiki Włoskiej – reprezentacja młodzieży polskiej. 20-24 kwietnia 2013.

12. Przyrzeczenie Harcerskie w Bolonii – 20 kwietnia 2013.

13. 27 kwietnia, podczas zbiórki wyborczej odbywającej się w harcówce a Belsku Dużym, instruktorze hufców Radom Powiat, Pionki i Grójec delegatem na Zjazd ZHP wybrali druha hm. Tomasza Fliszkiewicza.

14. Prace porządkowe przy pomniku ofiar w Skowronkach (sadzenie krzewów, sianie trawy po remoncie)

15. „Ostatni świadkowie - Mauthausen 2013” udział delegacji szczepu w uroczystościach 68. rocznicy wyzwolenia obozów systemu Mauthausen-Gusen w Austrii. 10-14 maja 2013.

16. Podsumowanie roku harcerskiego w szczepie połączone z uroczystym otwarciem mogiły żołnierzy z II wojny światowej w Skowronkach – Przyrzeczenie Harcerskie oraz Zobowiązanie Instruktorskie dwójki instruktorów naszego szczepu. 24 czerwca 2013.

17. Podsumowanie roku harcerskiego w PG im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym połączone z wręczeniem zaprzyjaźnionym osobom i instytucjom odznaczeń harcerskich.

 

Podczas podsumowania dwoje harcerzy dh. Dominika Napiórkowska oraz dh. Damian Lewandowski złożyli Przyrzeczenie Harcerskie.

 

 
 
 

Tego dnia też harcerska rodzina powiększyła się o dwoje nowych instruktorów, którzy złożyli swoje Zobowiązanie Instruktorskie dh. przewodnik Martynę Zieję i dh. przewodnika Marka Grzyba.

 
 
 
 

Na zakończenie udaliśmy się na wspólne ognisko.

 

 

Foto: Wiktoria Małachowska i Weronika Małachowska

 

 
 
 

 

Strona tytułowa