IX Motocyklowy Zlot Gwiaździsty
im. Księdza Ułana Zdzisława Peszkowskiego
 
 
IX Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. Księdza Ułana Zdzisława Peszkowskiego
odbędzie się w GIETRZWAŁDZIE k/ Olsztyna,
w niezwykłym miejscu, gdzie w 1877 roku Matka Boża objawiła się polskim dzieciom
 i  kiedy Polakom pod zaborem pruskim nie wolno było mówić w języku ojczystym,
przemówiła do nich po polsku.
 
13 kwietnia 2012 roku grupa motocyklistów (z jednym z Ojców Paulinów) udająca się na miejsce zlotu z kopią cudownego obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej zatrzymywała się w Belsku Dużym. W Kościele Świętej Trójcy odbyło się krótkie spotkanie przy Cudownym Obrazie,
 modlitwę poprowadził ksiądz proboszcz Marek Balcerzak. Pielgrzymujący rajdowcy spotkali się z uczniami, zwiedzili też nasze gimnazjum.
 
W oczekiwaniu na niezwykłych gości.
W oczekiwaniu na niezwykłych gości.
Wniesienie Obrazu do belskiego kościoła.
Wniesienie Obrazu do belskiego kościoła.
Cudowny Obraz w Kościele Św.Trójcy.
Modlitwę poprowadził Ksiądz Proboszcz Marek Balcerzak.
Wspólna modlitwa.
Gimnazjalna drużyna harcerska.
Powrót z kościoła.
Cudowny Obraz dotarł do naszej szkoły.
Cudowny Obraz w progach gimnazjum. Krótka modlitwa.
Odprowadzenie Obrazu.
Jeden z rajdowców - pielgrzymów zwrócił się do młodzieży: "Dziękujemy za to, że zawsze jesteście z nami",
nawiązując do naszych wyjazdów na spotkania z uczestnikami rajdów katyńskich..
http://www.gimbel.pl/motocyklowyrajdkatynski2011.htm
Pamiątkowe zdjęcia z uczniami.
Pamiątkowe zdjęcia z uczniami.
Rajdowcy - Pielgrzymi i ich wspaniałe maszyny.
Krótka wizyta w w szkole,
Pani Dyrektor Janina Pawełek służyła jako przewodnik ...
.... opowiadając przy okazji o spotkaniach z Księdzem Peszkowskim ....
.... oraz o szkolnym pielgrzymowaniu do Katynia.
Ksiądz Proboszcz Marek Balcerzak w rozmowie z pielgrzymami.
Ksiądz Michał Bogdan.
Pamiątkowy wpis do szkolnej kroniki.
Rajdowców pożegnały uśmiechnięte dziewczyny.
Ostatnie chwile przed wyjazdem.
Ostatnie chwile przed wyjazdem.
 

Zapraszamy na stronę organizatorów rajdów-pielgrzymek motocyklowych.

http://www.rajdkatynski.net
 
 

Zdjęcia - Dorota Jaworska

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12