Choćbyście unicestwili

Wszystkie nasze świadectwa

To nawet ciemne słoje drzew

To nawet nasze nieme kości

Powiedzą

W jakich żyliśmy czasach”

 

Fragment wiersza Ryszarda  Krynickiego stał się myślą przewodnią uroczystości poświęconej pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 12 marca 2013 roku w naszym gimnazjum. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzi się w naszym kraju w dniu 1 marca od roku 2011.  W ubiegłym roku uczniowie naszego gimnazjum włączyli się w obchody tego święta w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W tym roku postanowiliśmy przybliżyć ten ciągle jeszcze mało znany temat całej naszej społeczności szkolnej.

 

W czasie uroczystości zaprezentowano bliżej sylwetki Danusi Siedzikówny – Inki, Zygmunta Szendzielarza – Łupaszki, rotmistrza Witolda Pileckiego, Józefa Kurasia – Ognia i Janka Rodowicza –Anody. Czworo z nich zamordowanych zostało w katowniach bezpieki, Józef Kuraś zmarł w szpitalu po tym, jak otoczony przez siły KBW próbował popełnić samobójstwo. Obejrzeliśmy fragmenty filmów poświęconych bohaterom, uczniowie zaprezentowali poświęcone im pieśni, przypomnieli historię tych niezmiernie trudnych powojennych lat.  

 
                                                                         

                                                                       

Wielu wzruszeń dostarczyli nam śpiewający i recytatorzy. Mieliśmy okazję usłyszeć pieśni Andrzeja Kołakowskiego, Leszka Czajkowskiego, Tadeusza Sikory. Dziewczęta wykonały pieśń „Niewolnictwo” ze słowami jednego z Wyklętych – Zdzisława Brońskiego – Uskoka.

Bohaterowie spektaklu stanowią piękne wzorce osobowe – ucieleśniają ideały odwagi, wierności, poświęcenia, bezkompromisowej miłości do ojczyzny , nieskazitelnej uczciwości – reprezentują wartości, których tak bardzo brakuje nam w dzisiejszych czasach. Pamięć o tych ludziach stanowi  bezcenne dla nas dziedzictwo.

 

                                                                                                            Anna Kocewiak
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Dorota Jaworska i Roksana Dyga
 

 

Strona tytułowa