70. rocznica wybuchu
II wojny światowej
- widowisko patriotyczne

 

 

 

1939 – Zaczęło się w Polsce...

Takie motto miała uroczystość, której byliśmy świadkami w dniu 30. września w ramach obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.

Wykonawcom, w poszukiwaniu symbolicznego obrazu podkreślającego spójny i nieodwracalny proces dążenia do wolności i suwerenności Polski rozpoczęty w 1939, towarzyszył plakat stworzony przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będący adaptacją afisza z 1943 roku autorstwa Marka Żuławskiego „Poland first to fight. 1939-1989 Zaczęło się w Polsce”.

W czasie godzinnego programu, przygotowanego przez uczniów Gimnazjum pod opieką p. Tomasza Fliszkiewicza – scenariusz i p. Grażyny Drygiel Mech – chór, przeżyliśmy historię pierwszych dni września 1939 roku, heroizm polskiego żołnierza, jego rozterki i nadzieje na szybkie zakończenie wojny oraz wkład młodych ludzi zrzeszonych w polskim harcerstwie w walkę o obronę niepodległości Polski. W naszych uszach jeszcze raz zabrzmiały słowa polskich poetów, którzy w niezwykły sposób przypominali rodakom o konieczności obrony Ojczyzny…. Oczom zebranych ukazał się również kardynał August Hlond, który przemawiając w dniu 28 września 1939 roku w Radiu Watykańskim, tak mówił o Polsce:

„ Nie zginęłaś, Polsko! Niedaremne są te cierpienia ani ta krew, ani te mogiły i błagania, ani ten hart duszy, ani ta żądza wolności. Wzbogaciły one nasz duchowy skarbiec narodowy, stanowiąc kapitał bezcennych wartości, z którego pokolenia od nas szczęśliwsze, a wdzięczne czerpać będą. Nie zginęłaś, Polsko! Imię Twoje nieskalane i wielki w świecie. wszyscy wróżą ci pomyślne przeznaczenia, które chlubnie spełnisz jako naród wolny i jako cząstka dziedzictwa Chrystusowego. Nie zginęłaś, Polsko! Nie zginęłaś, bo nie umarł Bóg. Bóg nie umarł i w swym czasie wkroczy w wielką rozprawę ludów i po swojemu przemówi. Z Jego woli, w chwale i potędze zmartwychwstaniesz i szczęśliwa żyć będziesz - najdroższa Polsko męczennico...”

Słowom wypowiadanym przez młodych aktorów towarzyszyły pokazy multimedialne oraz projekcje filmów, które unaoczniły tragedię tamtych dni. Zebrani mogli przypomnieć sobie historię Wielunia, który jako pierwsze polskie miasto został zaatakowany przez Niemców; bohaterską obronę Westerplatte i Poczty Gdańskiej. Szczególne wrażenie wywarł fragment filmu „Ptaki” przybliżający walkę polskich harcerzy o Wieżę Spadochronową w Katowicach.

„…Szumiał młyn – i rozpięte w rusztowaniach ciała,

Sztywne od pędu, lśniły brązem skóry,

W głębi piętrzył się las, podobny do stężałej chmury.

Kołowały szatańskie koła w pustce sowiej

Ciałami, które wrosły męką w drzewo śliskie.

Milczący las stał chmurą ponad uroczyskiem.

Bezszelestnie krążyli aniołowie.”      

 

Pomimo tragedii przegranej kampanii we wrześniu 1939 roku i agresji Związku Radzieckiego, świadomość Polski niezwyciężonej pozostała pośród formujących się oddziałów podziemia, żołnierzy - emigrantów, ludności cywilnej. Stąd też, na ekranie, mogliśmy podziwiać bohaterską walkę pierwszego oddziału partyzanckiego II wojny światowej – majora Hubala.

Apel Poległych oraz minuta ciszy zakończyły uroczystość.

 

W przygotowaniu scenografii pomagały panie Ewa Augustowska i Edyta Sańpruch.
 
 
Dariusz Tul jako kardynał August Hlond
 
Paweł Rudnicki, Marcin Augustowski, Bartek Zieliński w roli żołnierzy broniących Wielunia.
 
Po zakończeniu uroczystości organizator, hm. Tomasz Fliszkiewicz - członek Rady Naczelnej ZHP, instruktor Wydziału Programowo-Metodycznego Głównej Kwatery  ZHP, przekazał wszystkim uczniom naszego gimnazjum książeczki poświęcone Szarym Szeregom.
 
Relacja - p.Tomasz Fliszkiewicz
 
 
Fotografie - p.Dorota Jaworska i Marek Grzyb
 
 
Więcej zdjęć W GALERII

 

Imprezy 2009/10               Strona tytułowa