Dzień Edukacji Narodowej
 
13 października 2014
 
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
 
 
Tradycyjna Rota ślubowania klas pierwszych w Publicznym Gimnazjum im. ks. Z. J. Peszkowskiego

Dyrektor: My uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. Z. J. Peszkowskiego w Belsku Dużym
w obecności dostojnych gości, nauczycieli, rodziców i kolegów...

Uczniowie: Uroczyście ślubujemy!

Dyrektor: Dbać o honor i dobre imię naszej szkoły, w każdej sytuacji zachowywać się
w sposób godny młodego Polaka!

Uczniowie: Ślubujemy!

Dyrektor: Wypełniać rzetelnie wszystkie obowiązki wzorowego ucznia, jakie nakłada na nas szkoła!
Z godnością, dumą i szacunkiem nosić strój szkolny, pamiętając o słowach: "Miej odwagę być mądrym"!

Uczniowie: Ślubujemy!

Dyrektor: Wykorzystywać zdobywaną wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra
naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej!

Uczniowie: Ślubujemy!

Dyrektor: Z szacunkiem odnosić się do Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców i pracowników szkoły!

Uczniowie: Ślubujemy!

Dyrektor: Kształcić postawę człowieka otwartego na problemy innych, 
a w szczególności z powagą wypełniać credo życiowe wielkiego Kapłana - Naszego Patrona,
który " Z pokorą i godnością czynił wiele. Nie wśród krzyków i oskarżeń, ale w sposób, który jest niecodzienny i święty..."

Uczniowie: Ślubujemy!

*


W tym roku w zastępstwie Pani Dyrektor Janiny Pawełek
słowa Roty odczytywał p.Tomasz Fliszkiewicz,
który pełnił funkcję gospodarza uroczystości.
 
 
Za przygotowanie pocztu sztandarowego oraz uczniów klas pierwszych do ślubowania
odpowiadała - jak każdego roku - p.Edyta Sańpruch.
 
 
 
 
 
 
Poczet Sztandarowy" Dominika Napiórkowska, Kamil Nowak, Weronika Małachowska
 
 
 
 
 
 
PROGRAM ARTYSTYCZNY
 
Zofia Mróz i Łukasz Krawczak
Jakub Radwan, Karolina Banasiewicz, Wojciech Będkowski, Bartek Solecki
Katarzyna Górzyńska, Weronika Hamulczuk, Daria Sobczak, Patrycja Korczak
Przemysław Jóźwiak, Katarzyna Łubińska, Martyna Legucka, Marcin Kuchta, Żaneta Krasiewicz
Aleksandra Dąbrowska, Katarzyna Kander
Olga Biniszewska
Żaneta Krasiewicz
Żaneta Krasiewicz, Michał Jasiorowski, Olga Biniszewska
 
Program artystyczny przygotował Samorząd Uczniowski
pod opieką p.Katarzyny Pecelt i p.Ilony Pawłowskiej.
 
 
 
 
CZĘŚĆ OFICJALNA
 
Pani Dyrektor Janina Pawełek otrzymała Nagrodę Wójta.
Nagrodę wręczają Wójt Gminy Belsk Duży p.Władysław Piątkowski
oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół, p. Magdalena Walewska-Żółcik.
Pani Dyrektor Janina Pawełek.
 
Końcowym akcentem uroczystości były życzenia i kwiaty od Rady Rodziców,
którą tego dnia reprezentowali p.Katarzyna Sikorska i p.Krzysztof Małachowski.
 
 
 
 
 
 
 
Autorkami zdjęć są p.Ilona Pawłowska, p.Małgorzata Domel i nasza absolwentka Karolina Wrzesińska.