WIZYTACJA KANONICZNA
KARDYNAŁA KAZIMIERZA NYCZA
W PARAFII BELSK DUŻY
 
11 września 2014
 

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościoła

wizytacja duszpasterska, która odbywa się w każdej parafii diecezji co 5 lat.

W naszej parafii przeprowadził ją w dniach 11 i 14 września 2014 roku

Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz.

 
 

CZYM JEST WIZYTACJA KANONICZNA?

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).
Dnia 11 września 2014 r. ksiądz Kardynał udał się do szkół na terenie parafii zaczynając od Gimnazjum.
 
                                                                                                                                           Opracował ks. Michał Bogdan 
 
 
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz w towarzystwie m.in. Wójta Gminy Władysława Piątkowskiego
i Księdza Proboszcza Marka Balcerzaka przybywa do naszego Gimnazjum.
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz
Wójt Gminy Belsk Duży - p.Władysław Piątkowski, Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz,
Dyrektor Gimnazjum - p.Janina Pawełek, Proboszcz Parafii Świętej Trójcy - ks. Marek Balcerzak
podczas programu artystycznego przygotowanego przez gimnazjalistów.
(W I rzędzie) Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administr. Szkół - p.Magdalena Walewska-Żółcik,
Wójt Gminy Belsk Duży - p.Władysław Piątkowski, Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz,
Dyrektor Gimnazjum - p.Janina Pawełek, Proboszcz Parafii Świętej Trójcy - ks. Marek Balcerzak
(W II rzędzie) Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum - p.Krzysztof Małachowski,
Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej - p.Beata Grzyb, ks. Michał Bogdan.
Fragment programu poświęconego naszemu Patronowi,
Księdzu Zdzisławowi Jastrzębiec Peszkowskiemu.
. .
Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz m.in. opowiadał o Księdzu Peszkowskim.
Zosia Mróz i Dominika Napiórkowska wręczają Księdzu Kardynałowi pamiątkową publikację -
biografię Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.
W spotkaniu z Księdzem Kardynałem uczestniczyli wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami.

.

 >>> PROGRAM ARTYSTYCZNY - SCENARIUSZ I ZDJĘCIA

 

Zdjęcia - p.Ilona Pawłowska, p.Małgorzata Domel i Katarzyna Byliniak.

 

Imprezy 2014/2015