S Y M B O L E 
G I M N A Z J U M
 
 

PATRON

Od 14 maja 2008 roku

patronem Gimnazjum jest

Ksiądz Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski

 
Zdjęcie wykonała p. D.Jaworska w dniu wizyty Księdza Peszkowskiego  w Gimnazjum w kwietniu 2006 roku.
 
Dział poświęcony naszemu Patronowi >>>
 
SZTANDAR
 
Pani Dyrektor Janina Pawełek odbiera Sztandar z domu Siostry Wiesławy Kowalczyk,
która go dla nas wyhaftowała.
 
14 maja 2008 r. Wójt Gminy Andrzej Małachowski przekazuje sztandar młodzieży.
Paweł Badowski przyklęka  i całuje sztandar.
Towarzyszą mu Beata Rudnicka i Magdalena Królikowska.
 
LOGO
 
Logo zaprojektowała p.Iwona Duraj
 
MOTTO
 
" Sapere aude incipe"
  ( Miej odwagę być mądrym - Horacy )
 
STRÓJ  GALOWY
 
Sandra Katana i Sylwia Kołacz

 
granatowa toga z bordowymi wykończeniami - krawat z miniaturowym logo - biret
 
MUNDURKI SZKOLNE
 
 
Mundurek szkolny - granatowy bezrękawnik z logo Gimnazjum
 

(od 19. grudnia 2007 do 19 czerwca 2008)

Na zdjęciu ówczesna klasa Ib - Diana Maciak, Natalia Czarnecka, Łuksza Jakóbowski, Ania Pietrzak, Weronika Oryniak)

 
 

 

Powrót do strony tytułowej.