PROJEKT SITA W NASZYM GIMNAZJUM
 

Przygoda z SITA - metodą nauki języków obcych rozpoczęła się w roku szkolnym 2013/2014. Wtedy to przystąpiliśmy do konkursu „Lekcja z SITA” , ogłoszonego przez ogólnopolską gazetę „Głos Nauczycielski” . Zadanie konkursowe polegało na przekonaniu jury, dlaczego to właśnie nasza szkoła powinna dostać urządzenia SITA. I udało się.

Zakwalifikowaliśmy się do II etapu.
22 maja do naszej szkoły przyjechała  pani Iwona Kowalewski, przedstawicielka firmy SITA, która przeprowadziła prezentację nauki metodą SITA dla nauczycieli języków obcych, dla pani Dyrektor i Organu prowadzącego, dla rodziców i dla uczniów.
 
 
 
 
 

Wraz z panią Kowalewski przyjechał pan redaktor z gazety „Głos Nauczycielski”, który przyglądał się tym spotkaniom i napisał artykuł o naszym gimnazjum.

 Do II etapu przeszło 13 szkół z całej Polski. Tym razem należało przygotować scenariusz  lekcji prowadzonej metodą SITA. Pod koniec wakacji wybrano zwycięzców. I znowu okazało się, że się udało. Zostaliśmy finalistami.
.
.

Tym razem będziemy współpracować z Fundacją „Edukacja Dzieci i Młodzieży – Ekonomia Przyszłości”, która nazwała swój projekt „Z SITA do gwiazd”

W nagrodę nasza szkoła otrzyma 11 zestawów (urządzenie SITA)  wraz z  podręcznikami i kompletami płyt CD do nauki trzech języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Nauczycielki, które przygotowywały prace na kolejnych  etapach konkursu , odbyły – jeszcze w czasie wakacji – dwudniowe szkolenie w Warszawie. Każda z pań otrzymała certyfikat upoważniający do prowadzenia prezentacji SITA oraz zajęć językowych metodą SITA.

.
Od lewej: p.Ilona Pawłowska, p.Katarzyna Pecelt, p.Barbara Sibilska
.

We wrześniu zostały utworzone grupy uczniów. To także czas na skompletowanie niezbędnych przedmiotów: foteli, słuchawek i odtwarzaczy mp3

Nauka rusza od października. O jej przebiegu będziemy informować  na bieżąco na stronie www.szkola.sita.pl  (już mamy utworzoną tam własną zakładkę)

A jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o samej metodzie nauki języków SITA, zapraszamy na stronę www.sita.pl

 
 
O naszych sukcesach pisała lokalna prasa  „Okolica” i  „Jabłonka”.

Artykuł zamieszczony poniżej jest
  dostępny na stronie gminy Belsk Duży - http://belskduzy.pl
 
 

PROJEKT SITA W GIMNAZJUM

 

Innowacyjną metodę nauczania języków obcych wprowadzi od września Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym. „Fundacja Edukacji Dzieci i Młodzieży – Ekonomia Przyszłości” zaprosiła szkołę do udziału w ogólnopolskim przedsięwzięciu edukacyjno-badawczym „Przez SITA do gwiazd”.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia jest możliwe dzięki projektowi, który opracowały nauczycielki języków obcych: Katarzyna Pecelt, Ilona Pawłowska i Barbara Sibilska w ramach konkursu „Lekcje z SITA”. I choć opracowanie nie zdobyło grand prix, tak spodobało się jury konkursowemu, że zaproponowano szkole jego realizację.

- Fundacja proponuje sfinansowanie realizacji Państwa projektu w takim zakresie, w jakim zostałby on sfinansowany, gdyby wygrali Państwo konkurs  –  napisali przedstawiciele „Ekonomii Przyszłości”.

Uczeń, reakcja i nastawienie

Szkoła otrzyma 11 urządzeń SITA, wszelkie materiały do nauki (nagrania i podręczniki) oraz bezpłatną licencję na okres realizacji projektu. Nauczyciele i opiekunowie biorący udział w realizacji projektu przejdą dwuetapowe szkolenie.

- Od września „ruszamy” z zajęciami z trzech języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego – wyjaśnia Barbara Sibilska, nauczycielka i współautorka projektu. - W każdej grupie będzie pracowało 10 - 11  uczniów z różnych klas.

Każdy gimnazjalista rozpoczynający naukę języka obcego nową metodą otrzyma na własność podręcznik. Podczas zajęć nauczyciele będą odnotowywać spostrzeżenia, obejmujące np. reakcje uczniów, nieoczekiwane wydarzenia czy nastawienie uczestników do zajęć w porównaniu do lekcji prowadzonych metodami tradycyjnymi.

Przedsięwzięcie „Przez SITA do gwiazd” ma na celu wdrażanie nowoczesnych metod nauczania w polskich szkołach oraz wspieranie najlepszych rozwiązań i trwałych zmian na lepsze.

                                                                                                                                             WOG

NAGRODY dla GIMNAZJUM

 
We wtorek 30 września nasza szkoła otrzymała wygrane
zestawy do nauki języków obcych metodą SITA.  Są to:
Podręczniki – po 10 sztuk do języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.
BOX – zestaw 6 płyt CD z podręcznikiem do języka:   
angielskiego, niemieckiego i francuskiego (po 2 do każdego języka).
3 płyty CD z muzyką relaksacyjną.
 
 
A ponadto 11 urządzeń SITA:
 
 
 

Łącznie  nagrody są warte  13.000 zł; pragniemy przypomnieć,

że uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymają  podręczniki  na własność.
 
 
PIERWSZE ZAJĘCIA
 
 
 
 
Opracowała - p.Barbara Sibilska
Zdjęcia - p.Ilona Pawłowska
 
 
 
 
Zajęcia plenerowe 15 maja 2015 r.
.
Zajęcia plenerowe w Małej Wsi 29 maja 2015 r.
 
 

Raport za II semestr nauki metodą SITA

w Publicznym Gimnazjum

im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

w Belsku Dużym

 

Od 2 lutego do 26 czerwca 2015 kontynuowałyśmy prowadzenie zajęć metodą SITA.

Zajęcia odbywały się według ustalonego we wrześniu harmonogramu i brało w nich udział 30 uczniów ( po 10 osób z każdego języka).

W ciągu całego roku nauki zrealizowałyśmy materiał 10  lekcji SITA zawarty w programie podstawowym, poziom 1 z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Zajęcia odbywały się cyklicznie w poniedziałki, wtorki i środy i trwały 90 minut każde.

Ponadto odbyły się 3 spotkania w plenerze, w których uczniowie bardzo chętnie brali udział (kwitnący sad wiosną, park w zespole pałacowo-parkowym w Małej Wsi , rezerwat „Modrzewina”)

Podczas zajęć 29 maja odwiedziła nas pani Jolanta Sosnowska, przedstawicielka firmy SITA. Celem wizyty była obserwacja i ocena prowadzonych przez nas zajęć.

Zadowalające dla nas, prowadzących zajęcia, było zaangażowanie rodziców uczniów biorących udział w projekcie (transport urządzeń, foteli; przewóz uczniów).

Dzięki realizacji projektu „Przez  SITA do gwiazd”  i możliwość prowadzenia zajęć metodą SITA w szkole, uczniowie mieli możliwość rozwinięcia sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu, bardziej oswoili się z językiem obcym mówionym w formie potocznej.

Dodatkowym atutem pracy metodą SITA w szkole jest forma zajęć odbiegająca od tradycyjnej (osiąganie stanu relaksu w wyciszonym pomieszczeniu, muzyka relaksacyjna).

Po przeprowadzonej analizie stwierdzamy, że uczniowie są bardzo zadowoleni z możliwości  wzięcia udziału w projekcie i cieszą się ze zdobytych dodatkowych umiejętności.

Uczniowie z klas trzecich biorący udział w projekcie mają możliwość pochwalenia się uczestnictwem w tych zajęciach w dalszej drodze kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.

Według nas, osób prowadzących zajęcia, opiekunek projektu, praca metodą SITA przynosi efekty i warto ją wdrażać i promować w szkołach.

 
 
 
 

 „Relaks w edukacji przyszłości”

– SITA – przygoda trwa….

26.02.2016

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuujemy naukę języków obcych wykorzystując innowacyjną metodę SITA.  

Od listopada prowadzone są zajęcia  języka angielskiego, a od grudnia lekcje języka  francuskiego. Projektem zajęła się Barbara Sibilska, nauczycielka języka angielskiego i francuskiego. 

 

Dwie grupy gimnazjalistów biorą udział w projekcie „Relaks w edukacji przyszłości” ogólnopolskim przedsięwzięciu edukacyjno-badawczym organizowanym i finansowanym przez fundację „Ekonomia Przyszłości. Fundacja Edukacji Dzieci i Młodzieży”. Jest to kontynuacja i rozwinięcie ubiegłorocznego projektu „Przez SITA do gwiazd.”:

„Relaks w edukacji przyszłości”  to przedsięwzięcie, które  ma na celu zgromadzenie doświadczeń związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod nauczania w polskich szkołach oraz wspieranie najlepszych rozwiązań w tym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem promowania trwałych zmian na lepsze.

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała materiały do nauki metodą SITA oraz terminową licencję na prowadzenie zajęć tą metodą w oparciu o indywidualnie przygotowane projekty innowacji pedagogicznych zgłoszone do  kuratorium oświaty.

W zajęciach prowadzonych metodą SITA uczestniczy łącznie 19 uczniów.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w ramach lekcji języka angielskiego w jednej z grup w klasie II c.

Zajęcia z języka francuskiego są  zajęciami dodatkowymi dla chętnych. Uczestniczą w nich uczniowie klasy II a i IIc.  Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.

 
 
 
 
 
Relacja i zdjęcia - Barbara Sibilska
 

Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015