BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI.
 

Bibliotekarze Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu przeprowadzonego w okresie od 1 października 2014 r. do 28 lutego 2015 r. przez Studium Prawa Europejskiego. Otrzymaliśmy tytuł-  BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów czytelnictwa, zachęcenie do udziału w imprezach proponowanych przez biblioteki szkolne oraz prezentacja różnorodnych i ciekawych działań bibliotekarzy.

W ramach konkursu należało wykonać dziesięć zadań m. in. przeprowadzić sondaż wśród wybranych grup wiekowych na temat „Czy czytanie jest trendy?”, zorganizować trzy konkursy czytelnicze – literacki, plastyczny i recytatorski, zorganizować dzień wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”, przeprowadzić pogadanki w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój ucznia.  Przeprowadzić zajęcia dla uczniów dotyczące umiejętności korzystania z tradycyjnego i elektronicznego warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej.

Otrzymany tytuł jest dużym wyróżnieniem dla biblioteki szkolnej i potwierdza jej duże zaangażowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa, pasji i zainteresowań artystycznych, literackich oraz informatycznych młodzieży gimnazjalnej, a także stanowi dodatkową motywację do podejmowania kolejnych inicjatyw.

Realizacji wszystkich zadań objętych regulaminem konkursu podjęli się nauczyciele bibliotekarze: p. Natalia Łyjak, p. Mariusz Wrona

 
 

"Czytanie łączy pokolenia"

          "Czytanie łączy pokolenia" to nie tylko pusty frazes stworzony na użytek kampanii reklamowej promującej nowowydaną książkę. To nie zaprzeczalny fakt, zjawisko, które w doskonały sposób pogłębia więzi pomiędzy dziadkami a dziećmi.

         w dzisiejszych czasach słowa te nabierają szczególnego znaczenia bowiem przeciwstawiają się teoriom o pogłębiającej sie analfabetyzacji najmłodszej części społeczeństwa. Dzieci coraz niechętniej sięgają po tradycyjny model książki zastępując ją środkami masowego przekazu.

         Tu niepodważalną rolę odgrywają nasi dziadkowie, którzy zamiłowanie do książek potrafią zaszczepić swoim wnukom. Wyobraźmy sobie czy jest coś w stanie zastąpić widoku malucha siedzącego na kolanach dziadka bądź babci wsłuchanego w czytane przez niego baśnie lub bajki czy też młodzieńca słuchającego treści z ust swoich opiekunów.

         Pod takim właśnie hasłem "Czytanie łączy pokolenia" zorganizowane zostało spotkanie naszych gimnazjalistów i ich seniorów w bibliotece. Podczas meetingu żacy przedstawili swoim ukochanym dziadkom jak funkcjonuje szkolna biblioteka.. Seniorzy mieli okazję zaznajomić się z najnowszymi pozycjami w bibliotece jak również z nowinkami wprowadzanymi do współczesnego "świata biblioteki". Niektórzy z rozrzewnieniem wspominali lata swojego dzieciństwa kiedy to ich dziadkowie wprowadzali ich w magiczny świat książki. Rozgorzała dyskusja na temat dobroczynnego wpływu czytania na percepcję młodego człowieka. Radościom nie było końca...

 
Kasia Górzyńska z babcią.
 

 

Strona tytułowa