„Ostatni świadkowie - Mauthausen 2015”

Wyjazd reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii

W dniach 8-12 maja reprezentacja Szczepu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym, już po raz czwarty wzięła udział w uroczystościach 70. rocznicy wyzwolenia obozów koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen i podjęła wyzwanie ocalenia pamięci o tych tragicznych wydarzeniach w historii Europu. Wyprawa była dla harcerzy praktyczną lekcją patriotyzmu, okazją do uczczenie tych tragicznych wydarzeń w naszej historii poprzez działanie - poprzez udział w „Marszu Żywych” oraz spotkanie z byłymi więźniami obozu i spisanie ich słów będących świadectwem tamtych dni.

Uczestnicy nie tylko poszerzyli swoją wiedzę historyczną, ale również nauczyli się pozyskiwać informacje historyczne. Zwiedzając najważniejsze miejsca upamiętniające pamięć o ofiarach obozu, czytając tablice upamiętniające, oglądając zbiory muzealne, korzystając z wcześniej przekazanych materiałów oraz rozmawiając z przewodnikiem, z byłymi więźniami obozu, z ich rodzinami oraz uczestnikami uroczystości z innych państw mogli zdobyć szereg informacji w zakresie tematyki wyprawy. Poznali miejsca wydarzeń i miejsca pamięci - mieli możliwość ich zwiedzania zarówno z przewodnikiem jak i samodzielnie. Poznali byłych więźniów obozu, również uczestniczących w uroczystościach. Dla upamiętnienie wyprawy i wspomnień byłych więźniów obozu powstały fotoreportaże, dokumentujące uroczystości, rozmowy z więźniami oraz z innymi uczestnikami uroczystości. Cały wyjazd był organizowany we współpracy z Ambasadą Polską w Wiedniu. Umocniliśmy również współpracę z Związkiem Polaków w Górnej Austrii. Dostosowaliśmy nasz program wyprawy do potrzeb i harmonogramu uroczystości. Harcerze pełnili służbę podczas uroczystości i mszy świętej. Harcerze tworząc asystę honorową, towarzyszyli byłym więźniom oraz władzom polskim podczas składania wiązanek i kwiatów. Zaciągnęli warty honorowe przy miejscach upamiętniających poległych Polaków. Współpracowali z oddziałem Wojska Polskiego z Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Wyprawa wzbogaciła działalność ZHP w zakresie wychowania patriotycznego i kultywowania tradycji narodowych.  Przede wszystkim dała możliwość pokazania młodym ludziom wciąż żywej historii i spojrzenia na otaczającą rzeczywistość przez jej pryzmat. Wyprawa stała się okazją do kształtowania postawy młodych pokoleń wobec wartości życia człowieka jako wartości  najwyższej. Pozwoliła młodym uczestnikom wyprawy uświadomić swoją tożsamość i poczuć wagę wspólnoty wartości, kultury i tradycji.

Uczestnicy 9 maja, we wczesnych godzinach porannych wzięli udział w uroczystościach na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Ebense. Zostały złożone wieńce, zapalono znicze. Po uroczystościach  spotkali się z byłymi więźniami obozu.

W KL Mauthausen uczestniczyli w uroczystym otwarciu wystawy „Zachować pamięć” przygotowanej przez Fundację PNP.

Również wzięli udział w uroczystości inauguracji projektu „Plac ciszy” przy wejściu do sztolni Bergkristal – St.Georgen oraz odsłonięcia tablicy poświęconej polskim ofiarom pracy przymusowej w sztolniach. Złożyli wieńce i wiązanki. Mieli również okazję zwiedzić sztolnię „Bergkristal”.

Po południu uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych przed Memoriałem w Gusen. Złożyli wieńce w krematorium oraz przed 2 polskimi pomnikami/tablicami.

Wieczorem harcerze na zaproszenie burmistrza Linz spotkali się z młodzieżą uczestniczącą w uroczystościach w Gusen (z Austrii, Włoch i Polski) w miejskiej hali sportowej.

10 maja wszyscy asystowali w uroczystościach pod Pomnikiem Polskim na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen połączonych z mszą świętą za pomordowanych. Wspólnie z władzami polskimi złożyli wieńce i wiązanki kwiatów, zapalili znicze.

W południe w Mauthausen wspólnie z reprezentantami Polonii i młodzieżą przybyłą z Polski wzięli udział w centralnych uroczystościach na placu apelowym na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Mauthausen. Idąc w Marszu Żywych, niosąc biało-czerwone flagi  grupa harcerzy, dała dowód swojego szacunku wobec ofiar obozów koncentracyjnych i uczciła pamięć o wydarzeniach II wojny światowej. Następnie reprezentacja ZHP, podzielona na grupy zadaniowe, spotkała się z reprezentacjami – delegacjami młodzieży z innych krajów. Podczas wspólnych rozmów wymieniła istotne dla młodego pokolenia wiadomości dotyczące pamięci o tragicznych wydarzeniach.

Harcerze zwiedzili z przewodnikiem najważniejsze miejsca pamięci na terenie obozu, pogłębiając swoja wiedzę na temat tragicznych wydarzeń  II wojny światowej. Złożyli również wieńce pod tablicami upamiętniającymi poległych w obozie harcerzy i skautów oraz zapalili znicza.

11 maja, zgodnie z programem wyjazdu, młodzież zwiedziła Wiedeń z pokładu autokaru, a następnie wraz z przewodnikiem spacerowała po nim, zwiedzając  najciekawsze miejsca. Wieczorem wszyscy pojechali również  na Wzgórze Kahlenberg.

                                                                                                               

                                                                                                          

   info@szczep

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona tytułowa     Imprezy 2014/2015